Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Bản tin học liệu số 1-2021 !
Nhằm chia sẻ, kết nối, hỗ trợ Quý cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dùng tin tiếp cận các tài nguyên số, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông-Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin Học liệu định kỳ (số 1-2021).
Bản tin giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học (luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo cáo đề tài, nghiên cứu khoa học và các bài báo của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng…) được Trung tâm “số hoá”, hệ thống, giới thiệu cùng với các nguồn thông tin mở hữu ích thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và trao đổi học thuật trong kỷ nguyên số. Bên cạnh các nguồn tài nguyên học liệu nội sinh, Trung tâm cũng liên kết, chọn lọc, giới thiệu nhiều nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở của nhiều tổ chức khoa học, giáo dục, thư viện uy tín trong và ngoài nước nhằm mở rộng, gia tăng cơ hội chia sẻ khai thác các nguồn thông tin mở hữu ích với mong muốn đáp ứng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu và học thuật trong kỷ nguyên số.
Thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng, tầng 11, Tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tel: 02363.849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Trân trọng./.

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN NỘI SINH
Khoa học Kinh tế - QTKD – Luật
Luận án tiến sĩ:   The Role of Servicescape and Social Interaction towards the Experience of Customers and Employees in the Café Setting. A Study in Vietnam
Tác giả: Tran Xuan Quynh
Chuyên ngành: Management sciences
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: The Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Hospitality Corporations in Danang city, Vietnam in the First Six Months of 2020
Tác giả:Ha Le Anh Dung
Chuyên ngành:International Business Management
Năm:2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN: Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hoa
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN08-07. Năm 2020.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ
Luận án tiến sĩ: Effects of Temperature and Strain Rate of Difficult-to-cutplate on its Deformation Behavior under Cutting by Wedge and Square Punch
Tác giả:Nguyen Cong Hanh
Chuyên ngành: Information science and Control engineering
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Xây dựng Ontology phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa động vật rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả:Trần Xuân Trường
Chuyên ngành:Hệ thống thông tin
Năm:2016
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen
Chủ nhiệm:GS.TSKH. Bùi Văn Ga
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: CTB2018-DNA.01. Năm 2020.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Tự nhiên – Y – Sinh, Dược học
Luận án tiến sĩ:  ЭПОКСИДНЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАСЛАМИ КАУЧУКОВОГО ДЕРЕВА И СОЕВЫМ И ИХ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИМИ ПРОИЗВОДНЫМИ
Tác giả: НГУЕН ТХИ ЛАН АНЬ
Chuyên ngành: Технология и переработка полимеров и композитов
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ:  Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của thực vật thân gỗ là thức ăn của Voọc Chà Vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đỗ Lê Ân
Chuyên ngành: Sinh thái học
Năm: 2015
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Xã hội nhân văn – Giáo dục
Luận văn thạc sĩ: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học phổ thông huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn Phiêu
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Năm: 2015
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự ngắt quãng trong nhận thức của học sinh đầu cấp tiểu học khi học toán
Chủ nhiệm:TS. Hoàng Nam Hải
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-04-TT. Năm 2020.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Ngôn ngữ - Văn hóa
Luận án tiến sĩ: A Cognitive Study of Lexical Expressions Denoting Motion in English and Vietnamese
Tác giả:  Ly Ngoc Toan
Chuyên ngành: English Linguistics
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: A Critical Discourse Analysis on U.S President Barack Hussein Obama's State of the Unions
Tác giả:  Nguyen Thi Ngoc Anh
Chuyên ngành: English Linguistics
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cách diễn đạt tương đương câu vô nhân xưng từ tiếng Pháp sang tiếng Việt
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN05-19. Năm 2020.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐHĐN, Vol.18, No.8, 2020
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN, Vol.18, No.8, 2020
Xem toàn văn các bài báo của Tạp chí số này
Vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Nhà B, 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: (+84)(236) 3817788; Email: jst-ud@udn.vn
http://jst.udn.vn/volume/208

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN NGUỒN MỞ

ScholarWorks
Công trình Học thuật (ScholarWorks) làm cho sản phẩm trí tuệ của cộng đồng Đại học Walden sẵn có để công chúng trên khắp thế giới có thể sử dụng. Bằng cách làm nổi bật các hoạt động học thuật và chuyên môn của sinh viên và giảng viên nhà trường, kho tài nguyên số giàu có của ScholarWorks khuyến khích những ý tưởng mới, giữ gìn kho tàng tri thức của cha ông, thúc đẩy những mối liên kết mới nhằm nâng cao các điều kiện về con người và xã hội. ScholarWorks làm cho sản phẩm học thuật và sáng tạo của cộng đồng Walden sẵn có cho công chúng dùng để thể hiện sự lãnh đạo bằng suy nghĩ và thúc đẩy sự thay đổi xã hội. Đại học Walden hình dung thế kỷ thứ 21 là nơi mà các học giả và các chuyên gia tham gia vào việc trao đổi mở thông tin thúc đẩy các giải pháp cho nhu cầu của các cộng đồng địa phương và thế giới. Nhất quán với tầm nhìn này, Đại học Walden hỗ trợ việc sưu tập và phổ biến kết quả học thuật nâng cao sứ mệnh lịch sử của Nhà trường về việc bảo đảm sự thay đổi xã hội tích cực. Kho tài nguyên số của Nhà trường hiện có sáu tạp chí nguồn mở. Bộ sưu tập tạp chí của ScholarWorks bao gồm: Higher Learning Research Communications; Journal of Excellence in Nursing and Healthcare Practice; Journal of Social Work in the Global Community; Journal of Social Change; Journal of Social, Behavioral, and Health Sciences; Journal of Educational Research and Practice; International Journal of Applied Management and Technology. Bộ sưu tập luận án và nghiên cứu tiến sĩ bao gồm: Frank Dilley Award for Outstanding Doctoral Study; Harold L. Hodgkinson Award for Outstanding Dissertation; School of Public Policy and Administration (SPPA) Dissertation Award; Walden Dissertations and Doctoral Studies.
Đường link trang web
EMAJ Emerging Markets Journal
Tạp chí các Thị trường Mới nổi EMAJ (EMAJ Emerging Markets Journal) ) là một tạp chí miễn phí, phát hành phiên bản trực tuyến và phiên bản in, truy cập mở, được bình duyệt nói về quản lý kinh doanh, được xuất bản bởi Hệ thống Thư viện Đại học, Đại học Pittsburgh – được đồng bảo trợ bởi Nhà Xuất bản Đại học Pittsburgh. Tạp chí các Thị trường Mới nổi EMAJ có mục tiêu xuất bản những nghiên cứu thực nghiệm mở rộng hoặc xây dựng lý thuyết quản lý và đóng góp vào thực hành quản lý đặc biệt chú trọng đến các thị trường mới nổi; tất cả các phương pháp thực nghiệm bao gồm nhưng không giới hạn, phương pháp định lượng, định tính, và kết hợp được hoan nghênh. Quản lý, quản lý và tổ chức, quản lý chiến lược, tài nguyên con người, kế toán, tài chính, quản lý tài chính, kinh tế học, nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, marketing, quản lý sản xuất, công nghệ thông tin, các phương pháp định lượng, giáo dục quản lý, giáo dục kế toán, đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề kế toán, quản trị công ty, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, vốn trí tuệ, kinh doanh quốc tế, truyền thông kinh doanh, quản lý du lịch và luật thương mại là những chủ đề của EMAJ Emerging Markets Journal. Tất cả các bản thảo nộp cho tạp chí này sẽ phải trải qua một quá trình bình duyệt nghiêm ngặt bởi một tiểu ban bình duyệt xuất sắc bao gồm các chuyên gia am hiểu biết tầm cỡ quốc tế. Mục tiêu chủ đạo của EMAJ là nhằm bảo đảm làm cho tạp chí trở nên sẵn có để dùng miễn phí đối với đủ loại độc giả ở tất cả các quốc gia và các cơ quan quốc tế.
Journal.fi

Journal.fi là một dịch vụ quản lý và xuất bản tạp chí mới do Liên hiệp các Hội Học thuật Phần Lan cung cấp. Trang web này bao gồm 90 tạp chí học thuật của Phần Lan và trong tương lai sẽ còn nhiều tạp chí hơn nữa. Journal.fi được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các tác giả, độc giả, nhà xuất bản và những người cấp vốn trong kỷ nguyên tạp chí truy cập mở. Dịch vụ này sử dụng phần mềm Hệ thống Tạp chí Mở 3.1 (Open Journal Systems 3.1)

Đường link trang web
Linguistics and Literature Review - LLR

Phê bình Ngôn ngữ học và Văn học (Linguistics and Literature Review - LLR) là một tạp chí được bình duyệt. Tạp chí cố gắng hỗ trợ nâng cao tính học thuật quốc gia và quốc tế trong các lĩnh vực ngôn ngữ học và văn học. Tạp chí chủ yếu quan tâm đến xuất bản các nghiên cứu liên quan đến quốc gia và quốc tế về tất cả các khía cạnh của ngôn ngữ học và văn học. Ngoài các bài báo nghiên cứu có tính đóng góp nguyên thủy, tạp chí này cố gắng xuất bản các bài phê bình về những cuốn sách hiện hành. Tạp chí cũng có thể thỉnh thoảng có những bài nghiên cứu phản ánh tình trạng và sự thu hút của nghiên cứu ngôn ngữ học và văn học tập trung vào một đất nước hoặc một khu vực cụ thể. Tạp chí này đã xuất bản những bài nghiên cứu về các vấn đề nóng bỏng của ngôn ngữ học và văn chương trong vài năm qua. Mỗi bài báo nghiên cứu được xuất bản trong CCPR được gắn một số định danh tài liệu số DOI. Tương tự, mỗi bài báo nghiên cứu có một Mã Phản hồi Nhanh (Mã QR) được dùng để lưu trữ các URL hoặc thông tin dành cho việc đọc bằng máy ảnh trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Đường link trang web
International Journal of Education and Research - IJER

Tạp chí Quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu (International Journal of Education and Research - IJER) là một tạp chí nghiên cứu được bình duyệt truy cập mở có chất lượng cao do Trung tâm Nghiên cứu Đương thời (CRC) xuất bản. Tạp chí Quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu cung cấp một nền tảng dành cho các nhà nghiên cứu, các viện sĩ hàn lâm, các chuyên gia, những người hành nghề và các sinh viên để phổ biến và chia sẻ tri thức dưới hình thức các bài nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết đạt chất lượng cao, các nghiên cứu trường hợp, các bài phê bình văn học và phê bình sách. Tạp chí Quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu hoan nghênh và công nhận những bài báo nghiên cứu nguyên thủy về lý thuyết và thực nghiệm chất lượng cao, các nghiên cứu trường hợp, các bài báo phê bình, các bài phê bình văn học, phê bình sách, khung khái niệm, các mô hình phân tích và mô phỏng, các ghi chú kỹ thuật từ các nhà nghiên cứu, các viện sĩ hàn lâm, các chuyên gia, những người hành nghề và sinh viên trên khắp thế giới. Tạp chí Quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu phát hành cả phiên bản in và điện tử, xuất bản bài báo nghiên cứu trong lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn (khoa học xã hội và nhân văn, xã hội học, phúc lợi xã hội, nhân chủng học, nghiên cứu tôn giáo, nghệ thuật thị giác, các khía cạnh chính trị văn hóa của phát triển, quản lý du lịch, hành chính công, tâm lý học, triết học, khoa học chính trị, lịch sử, giáo dục, nghiên cứu phụ nữ và v.v…); khoa học và kỹ thuật (khoa học và kỹ thuật, công nghệ và đổi mới, nghiên cứu môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp nông thôn, nghiên cứu đô thị); kinh doanh và kinh tế học (kinh doanh và tiếp thị, kinh tế học, phát triển tài chính, kế toán, nghiệp vụ ngân hàng, quản lý, nguồn nhân lực con người v.v…)

Đường link trang web
DergiPark

TÜBİTAK ULAKBİM cung cấp các tạp chí học thuật xuất bản ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các dịch vụ lưu trữ và chia sẻ các dữ liệu trực tuyến và một hệ thống quản lý luồng công việc biên tập dành cho nền tảng thông qua DergiPark. DergiPark được xếp hạng số 1 bởi cộng đồng học thuật về tiếp cận tri thức ở Thổ Nhĩ Kỳ. DergiPark hỗ trợ các tạp chí học thuật quốc gia để có mặt theo tiêu chuẩn quốc tế và gia tăng tính có thể được nhiều độc giả truy cập và trích dẫn của tạp chí. DergiPark không can thiệp cách quản lý của hệ thống bình duyệt và nội dung của tạp chí. Nó chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng và “hỗ trợ kỹ thuật” để sử dụng hệ thống. Theo dữ liệu của năm 2020, số lượng người sử dụng DergiPark trung bình hàng ngày là 100.000 người. DergiPark có mục tiêu nâng cao chất lượng và hỗ trợ sự phát triển của xuất bản học thuật ở Thổ Nhĩ Kỳ theo các chuẩn quốc tế; nâng cao tính có thể được nhận biết và trích dẫn và việc sử dụng của các tạp chí học thuật quốc gia trên toàn thế giới; bảo đảm việc ứng dụng Hệ thống Quản lý Tạp chí ULAKBİM một cách hiệu quả; tạp chí học thuật được bình duyệt được xuất bản ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham gia vào DergiPark bằng cách điền vào Mẫu Đơn xin Gia nhập trên trang web DergiPark; chỉ có các tạp chí truy cập mở được lưu trữ ở DergiPark. .

Đường link trang web
Journal of Sports Science and Medicine - JSSM

Tạp chí Khoa học Thể thao và Y học (Journal of Sports Science and Medicine - JSSM) ) là một tạp chí khoa học điện tử phi lợi nhuận, xuất bản các bài báo nghiên cứu và phê bình, cùng với các nghiên cứu trường hợp trong các lĩnh vực y học thể thao và các ngành khoa học thể dục. JSSM được xuất bản hàng quý vào tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai. JSSM cũng xuất bản các bài xã luận, chuyên mục “thư gửi tòa soạn”, các bài tóm tắt từ các hội nghị quốc tế và quốc gia, cuộc họp của các chuyên gia, các hội nghị chuyên đề, và có thể vận hành như là một diễn đàn trao đổi mở về các vấn đề quan trọng hiện thu hút sự quan tâm của mọi người. Nội dung tạp chí có thể được trình bày không chỉ dưới dạng bản in (định dạng pdf) mà còn thông qua việc sử dụng video, phần mềm thu âm và tương tác bởi vì nó được xuất bản dưới định dạng điện tử. Do đó, các tác giả được khuyến khích nộp bài báo nghiên cứu của họ hoặc truyền thông bằng phương thức phù hợp nhất để truyền đạt tốt nhất những kết quả của họ đến các thành viên của JSSM.
Đường link trang web

JCOM

JCOM là một tạp chí được bình duyệt truy cập mở chú trọng đến truyền thông khoa học. Tạp chí bao quát nhiều loại vấn đề liên quan đến truyền thông khoa học và sự liên quan đến cam kết của công chúng với STEM, bao gồm khoa học công dân cũng như truyền thông môi trường và sức khỏe nơi mà những chủ đề này liên quan đến việc phổ biến nghiên cứu. JCOM phục vụ cho các học giả đến từ xã hội học về khoa học, nghiên cứu khoa học và công nghệ, các phương tiện truyền thông và truyền thông, nghiên cứu bảo tàng và các quan điểm kỹ luật khác. Bằng cách làm như thế, JCOM cố gắng khuyến khích sự trao đổi liên ngành trong nghiên cứu các đoàn thể tri thức phức tạp và vai trò của công chúng và các nhà khoa học trong phát triển tri thức mới. JCOM xuất bản nghiên cứu khám phá một loạt các vấn đề liên quan đến cộng đồng truyền thông khoa học, bao gồm: các vấn đề trong truyền thông giữa khoa học và các công dân và ngay trong chính cộng đồng khoa học; các thách thức xuất hiện khi các mô hình dành cho phân tích lý thuyết hoặc các phương tiện thực hành để phổ biến khoa học được sử dụng; mối quan hệ giữa các tổ chức khoa học và xã hội đang thay đổi; và các khía cạnh thông tin, sư phạm, giải thích và chính trị của truyền thông khoa học.
Đường link trang web

Walailak Journal of Science and Technology - WJST

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Walailak (Walailak Journal of Science and Technology - WJST) là một tạp chí được bình duyệt bao quát tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ, được phát hành vào năm 2004. Tạp chí được xuất bản bởi trường Đại học Nghiên cứu Sau Đại học của Đại học Walailak. Quy mô của tạp chí bao gồm những lĩnh vực nghiên cứu sau: Khoa học Tự nhiên (Hóa sinh, Sinh học, Kỹ thuật hóa học, Hóa học, Khoa học vật liệu, Toán học, Sinh học phân tử, Vật lý và Thiên văn), Khoa học về sự sống (Khoa học y tế tương cận, Khoa học y sinh, Nha sĩ, Di truyền, Miễn dịch học và Vi sinh vật, Y học, Khoa học thần kinh, Điều dưỡng, Dược học, Tâm lý học, Y tế công cộng, Y học nhiệt đới, Thú ý), Khoa học ứng dụng (Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Điều khiển học, Trái đất và các hành tinh, Năng lượng, Kỹ thuật, Môi trường, Khoa học thực phẩm, Công nghệ thông tin, Khoa học về thịt, Công nghệ nano, Khoa học thực vật). Tạp chí được lập chỉ mục và tóm tắt trong Thai-Journal Citation Index Centre (TCI), Google Scholar, CAB Abstracts, EBSCOhost, JournalSeek, ASEAN Citation Index (ACI), ROAD: the Directory of Open Access scholarly Resources và SCOPUS.
Đường link trang web

Health Science Journal

Tạp chí Khoa học Sức khỏe (Health Science Journal) nhằm cung cấp cho các nhà khoa học về sức khỏe những nguồn tài nguyên để cung cấp các kiến thức khoa học thông qua xuất bản các bài báo khoa học chất lượng cao được bình duyệt và các tài liệu khác về tất cả các chủ đề liên quan đến hóa sinh y học, công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh, dịch tễ học, di truyền học, điều dưỡng, dược lý học, dược, y tế công cộng, tâm lý học, vật lý trị liệu và y tế. Tạp chí Health Science Journal được lập chỉ mục và tóm tắt trong các cơ sở dữ liệu sau: Cosmos,Index Copernicus, ProQuest, EM Care, Google Scholar, Current Abstracts, Crossref, EBSCO, WorldCat, Ulrich’s International Periodicals Directory và được chuẩn y bởi Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục Điều dưỡng Hellenic.

Đường link trang web

GIỚI THIỆU SÁCH TỪ NGUỒN ĐƯỢC TRAO TẶNG

Đơn vị tặng: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Danh mục dưới đây bao gồm những công trình nghiên cứu được biên soạn, xuất bản trong khuôn khổ Đề án: “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.”

Tên sách: Văn học Sơn La 1930 - 2018
Tác giả: Hoàng Kim Ngọc
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính : Cuốn sách bố cục gồm 7 chương, chương 1 đến chương 6 tương ứng với 6 thời kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam và Sơn La. Chương 7 giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu của văn học Sơn La giai đoạn 1930 - 2018 như Hoàng Nó, Cầm Biêu, Vương Trung, Đinh Sơn, Lò Văn Cậy, Đinh Văn Ân, Hoàng Trần Nghịch, Cầm Hùng, Sa Phong Ba, Cầm Thị Chiêu, và Hờ A Di. Cuốn sách cung cấp cho người đọc một hệ thống kiến thức tương đối hoàn chỉnh về văn học Sơn La hiện đại với những thành tựu tiêu biểu về nội dung và nghệ thuật, từ diện mạo chung của văn học từng thời kỳ đến chân dung từng tác giả đã có dấu ấn trong lòng bạn đọc, và đặc biệt đáng quý là tiếng thơ vút lên từ song sắt ngục tù của các chiến sĩ cộng sản trong nhà ngục Sơn La năm xưa. Từ đó góp phần bồi dưỡng tình yêu văn học địa phương, bồi dưỡng tình cảm, tâm hồn cao đẹp cho mọi người dân Sơn La, để họ thêm yêu quý đất nước mình, mảnh đất mình đang sống, hăng hái mang sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời sự ra đời của cuốn sách chắc chắn sẽ góp phần kích thích phong trào sáng tác, phong trào nghiên cứu văn hóa, văn học địa phương.
Tên sách: Ngư cụ thủ công và nghề cá ở Kiên Giang
Tác giả: Đoàn Thanh Nô
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Tác phẩm Ngư cụ thủ công và nghề cá ở Kiên Giang do tác giả Đoàn Thanh Nô sưu tầm, nghiên cứu và giới thiệu những nét đặc trưng tiêu biểu của hệ thống ngư cụ thủ công của người dân Kiên Giang được sử dụng trong ngư nghiệp và khai thác thủy hải sản ở Kiên Giang. Nội dung chính của tác phẩm được trình bày thành 05 chương: Chương I: Giới thiệu đôi nét về Kiên Giang bao gồm khái quát lịch sử hình thành làng xã ở Kiên Giang và các tiểu vùng tiêu biểu ở Kiên Giang; Chương II trình bày những họ nghề đánh bắt chủ yếu ở Kiên Giang gồm họ lưới kéo, họ lưới vây, họ lưới rê, họ lưới vó, họ nghề cố định, họ nghề câu, một số nghề đánh bắt thủ công khác, và một số ngư cụ trợ giúp đánh bắt; Chương III bàn về kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở Kiên Giang như những kinh nghiệm dân gian, một số quy luật vận động của cá và nguồn lợi và cách nuôi trồng thủy sản ở Kiên Giang; Chương IV giới thiệu nghề đánh cá ở Kiên Giang qua truyền thuyết, truyện kể, lễ hội, thơ ca: Thiên Hậu – Vị thánh mẫu bảo hộ người đi biển, tục đua ghe ngo của người Việt gốc Khmer, một số tục lệ và cấm kỵ, truyền thuyết Dinh Cậu, thủy thần sông Cái Lớn, tục vẽ mắt thuyền trấn áp loài thủy quái, hội đưa ghe ở Thổ Chu (Thổ Châu), và hình ảnh tôm, cá qua ca dao, tục ngữ, hò vè; Chương V giới thiệu một số nghề chế biến thủy sản truyền thống như nghề làm nước mắm ở Phú Quốc xưa kia, cách làm nước mắm Phú Quốc, cách làm mắm, làm khô. Cuối tác phẩm là phần Kết luận và Phụ lục các hình ảnh về các ngư cụ thủ công ở Kiên Giang.
Tên sách: Quà tặng Mùa xuân
Tác giả:Nguyễn Duy Liễm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Quà tặng Mùa xuân là tuyển tập gồm 18 truyện ngắn của tác giả Nguyễn Duy Liễm chủ yếu xoay quanh miền đồng quê Châu Thổ Miền Bắc trong nền kinh tế thị trường. Trong cơn lốc của đô thị hóa, mọi thứ thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Những mái nhà tranh trước kia bị ướt sủng trong mưa nay được thay thế bởi những ngôi mái bằng màu xám và những căn biệt thự. Những cảnh ca hát rộn ràng vui vẻ được thay thế bằng cảnh bài bạc sát phạt đầy hận thù… Con người cũng sống trong dòng chảy đó, và cuộc đời của họ đầy những thăng trầm. Câu chuyện Ông Hai Khá không có nhiều biến đổi lớn lao nhưng chỉ là một câu chuyện đơn giản về những năm tháng cuối đời của một ông già. Câu chuyện thu hút độc giả bằng những chi tiết về cuộc sống hàng ngày, hạnh phúc và nỗi buồn. Một số câu chuyện khác trong tuyển tập này gồm: Bên tàu chuyện Mộ Quốc Công, Biển lúc hoàng hôn, Lão Toạng, Nước mắt thời gian, Dòng sông minh chứng, Phía sau núi rừng, Phía sau người lính, Kế lại một chuyện tình, Lời hẹn ước.
Tên sách: Thành ngữ, Tục ngữ, Châm ngôn Tày – Nùng (Song ngữ: Tày, Nùng – Việt)
Chủ biên: Hoàng Nam
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Nói đến thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn, không ai biết được nó có từ bao giờ, ra đời trong hoàn cảnh nào nhưng chắc chắn một điều nó có từ rất xa xưa và được dân gian truyền lại. Thành ngữ, Tục ngữ, Châm ngôn Tày – Nùng do tác giả Hoàng Nam và các cộng sự sưu tầm, dịch thuật và giới thiệu. Ngoài Lời Nói đầu, công trình còn giới thiệu đến độc giả 466 câu thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn của người Tày – Nùng theo trật tự bảng chữ cái. Ngữ nghĩa của từng câu thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn được những người con của dân tộc Tày – Nùng được sinh ra, lớn lên, trải nghiệm cuộc sống tại quê hương giải thích trên cơ sở cách nói, cách nghĩ, cách hiểu, cách cảm của đồng bào mình. Vậy nên, sẽ có những lý giải riêng. Do đó, tùy từng điều kiện, hoàn cảnh … mà vận dụng sao cho phù hợp.
Tên sách: Sắc màu Văn hóa Xứ Thanh
Tác giả:Trần Thị Liên
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Tập sách “Sắc màu Văn hóa Xứ Thanh” là tập hợp khảo sát, nghiên cứu về văn hóa truyền thống của người Mường ở Bá Thước và tổng quan về văn hóa truyền thống của người Thái ở Thường Xuân để làm rõ những đóng góp của các dân tộc trong vườn hoa truyền thống giàu hương sắc quê Thanh góp phần làm cho bạn đọc trong ngoài tỉnh cảm nhận rõ nét diện mạo văn hóa truyền thống xứ Thanh. Ngoài Lời Giới Thiệu, nội dung chính của sách được trình bày dưới dạng các bài báo nghiên cứu nói về: Văn hóa truyền thống Mường (Huyện Bá Thước – Thanh Hóa); Tổng quan văn hóa truyền thống của người Mường ở Bá Thước; Văn học dân gian của người Thái và truyền thuyết về Lê Lợi ở vùng Thái (Huyện Thường Xuân).
Tên sách: Đặc điểm Tục ngữ Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Tiên
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sân Khấu
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Đặc điểm Tục ngữ Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long của tác giả Nguyễn Thị Kiều Tiên là một công trình nghiên cứu giới thiệu nét đặc trưng của kho tàng tục ngữ của người Khmer ở vùng đồng bằng châu thổ Sông Mekong. Ngoài Phần Dẫn Nhập, nội dung chính của tác phẩm này bao gồm ba chương: Chương I: Nhận diện tình hình tư liệu và nghiên cứu tục ngữ Khmer; Chương II: Tình hình nghiên cứu tục ngữ Khmer bao gồm: những nghiên cứu về tên gọi, định danh tục ngữ Khmer, những nghiên cứu phân biệt tục ngữ và thành ngữ Khmer, những nghiên cứu so sánh tục ngữ Khmer và tục ngữ Campuchia, những nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa tục ngữ Khmer với các thể loại văn học dân gian Khmer khác, những nghiên cứu nội dung tục ngữ Khmer, những nghiên cứu thi pháp tục ngữ Khmer; Chương II: Đặc điểm nội dung tục ngữ Khmer ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: dấu ấn vùng đất, con người và văn hóa trong nội dung phản ánh của tục ngữ Khmer Đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề nghĩa và tiếp cận nghĩa tục ngữ Khmer trong ngữ cảnh, dấu ấn Phật giáo trong nội dung phản ánh của tục ngữ Khmer; Chương III: Đặc điểm thi pháp tục ngữ Khmer ở Đồng bằng sông Cứu Long về kết cấu, vần và nhịp của tục ngữ Khmer, việc sử dụng từ ngữ, và hình ảnh biểu trưng trong tục ngữ Khmer. Cuối tác phẩm là Kết luận, Tài liệu tham khảo và Mục lục..
Tên sách: Ca dao – dân ca thời kỳ kháng chiến ở Quảng Bình, Quảng Trị
Tác giả: Trần Hoàng
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Tập Ca dao – dân ca thời kỳ kháng chiến ở Quảng Bình, Quảng Trị do Trần Hoàng sưu tầm và biên soạn là kết quả của sự tích lũy nhiều năm, của những chuyến đi điền dã Văn học dân gian trong quá trình công tác của tác giả. Ngoài Lời nói đầu, nội dung chính của sách bao gồm hai phần: Phần I: Tổng quan về kho tàng ca dao – dân ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1964 – 1975) ở Quảng Bình – Quảng Trị; Phần II: Tư liệu ca dao – dân ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Quảng Bình – Quảng Trị. Cuối sách là Phần Tài liệu tham khảo và Phụ lục.
HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ TRÊN DSPACE CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Dspace là hệ thống lưu trữ đầy đủ các tài liệu số bao gồm:
- Báo cáo tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
- Tạp chí Khoa học & Công nghệ (chỉ số ISSN 1859-1531)
- Luận án tiến sĩ (của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng)
- Luận án thạc sĩ (của cán bộ, giảng viên và học viên cao học của Đại học Đà Nẵng)
- Sách chuyên đề, chuyên khảo
- Giáo trình
- Các tạp chí, bài báo, thông tin khoa học … và nhiều tài liệu số khoa học hữu ích khác
Danh mục các tài liệu mới nhất được nhập trên Dspace
Thông tin liên hệ: Tổ Thông tin-Học liệu, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng,
ĐT: (+84) (236)3849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Copyright by The Center for Learning Information Resources and Communication -
The University of Danang
76238f27-889d-40eb-8054-3f1c19fb9a89.jpg
Thông tin nội bộ kết nối hoạt động truyền thông, học liệu và thư viện.
Bản quyền của Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng.
Contact us: Email: clirc@ac.udn.vn - Add: 11 floor, block B, 41 LeDuan St, HaiChau Dist, Danang City – Vietnam.

outline-color-facebook-96.png outline-color-forwardtofriend-96.png