Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Bản tin học liệu số 2-2019 !

Nhằm chia sẻ, kết nối và hỗ trợ Quý cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dùng tin khác tiếp cận các nguồn thông tin-học liệu, tài liệu số trực tuyến, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông- Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng giới thiệu Bản tin học liệu định kỳ (số 2-2019). .
Bản tin gồm các chuyên mục nổi bật:
- Tài nguyên học liệu nội sinh: Giới thiệu các đường link gồm các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học của ĐHĐN do Trung tâm chọn lọc và “số hoá” đặc biệt, Trung tâm trân trọng giới thiệu và hướng dẫn người dùng tin tiếp cận, khai thác nhiều thông tin, tài liệu khoa học hữu ích của ĐHĐN trên phần mềm Dspace. Đây là hệ thống tài nguyên học liệu số của ĐHĐN gồm nhiều lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật-Công nghệ, Khoa học Kinh tế-Quản trị kinh doanh-Luật, Khoa học tự nhiên, Y Sinh, Dược học, Khoa học xã hội và nhân văn-Giáo dục, Ngôn ngữ-Văn hoá...
- Tạp chí Khoa học công nghệ ĐHĐN (Journal of Science and Technology-The University of Danang, JST-UD): Đây là tạp chí khoa học có uy tín, số lượng truy cập tham khảo trích dẫn cao, được cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 1859-153, được tất cả các hội đồng chức danh Giáo sư đánh giá điểm từ 0,5-1,0, đặc biệt Chuyên san tiếng Anh về Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Tạp chí JST-UD vừa được đưa vào Danh mục tạp chí Quốc gia có uy tín năm 2019 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). Trung tâm đã “số hoá” và giới thiệu các bài báo khoa học của tạp chí (có phản biện độc lập, áp dụng chuẩn mực quốc tế, công bố những công trình, kết quả NCKH mới nhất thuộc nhiều lĩnh vực khoa học tiên tiến của các nhà khoa học, giảng viên ĐHĐN cũng như trong nước và quốc tế.
- Tài nguyên thông tin truy cập mở: Bên cạnh các nguồn tài nguyên học liệu nội sinh, Trung tâm cũng liên kết, chọn lọc, giới thiệu nhiều nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở của nhiều tổ chức khoa học, giáo dục, thư viện uy tín trong và ngoài nước nhằm mở rộng, gia tăng cơ hội chia sẻ khai thác các nguồn thông tin mở hữu ích với mong muốn đáp ứng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu và học thuật trong kỷ nguyên số.
Thông tin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông-ĐHĐN
Tel: 02363.849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Trân trọng./.

TÀI NGUYÊN HỌC LIỆU NỘI SINH
Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ
Luận án tiến sĩ: Ứng xử kháng chọc thủng của liên kết cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép
Tác giả: Đinh Thị Như Thảo
Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng mô hình Mapreduce xây dựng hệ thống đánh giá độ tương đồng văn bản
Tác giả: Lê Việt Anh
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính
Năm: 2016
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng quy trình dự báo nhu cầu vận tải hành khách theo mô hình 4 bước cho một số tỉnh khu vực miền Trung
Chủ nhiệm: ThS. Cao Thị Xuân Mỹ
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN01. Năm 2019.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Kinh tế - QTKD – Luật
Luận án tiến sĩ: Three Essays about the Consequences of Corporate Social Responsibility Disclosure
Tác giả: Nguyen Lan Phuong
Chuyên ngành: Management Science
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Luận văn thạc sĩ: Tạo động lực việc làm cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hưng Vượng
Tác giả: Phan Thanh Hiệu
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm: 2016
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Đề tài cấp Bộ: Tác động của quản trị công ty đến khủng hoảng tài chính tại các nước Châu Á
Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-12-TT. Năm 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Tự nhiên – Y – Sinh, Dược học
Luận án tiến sĩ: Synthesis and spectroscopic properties of dendritic porphyrins
Tác giả: Nguyen Tran Nguyen
Chuyên ngành: Organic Chemistry
Năm: 2014
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Luận văn thạc sĩ: Không gian D
Tác giả: Nguyễn Văn Hải
Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp
Năm: 2013
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật
Chủ nhiệm: TS.BS. Phan Thế Phước Long
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-07. Năm 2019.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Xã hội nhân văn – Giáo dục
Luận án tiến sĩ: Training teachers in education for sustainable development (ESD) approaches, principles and competencies: Case study in Central Vietnam
Tác giả: Kieu Thi Kinh
Chuyên ngành: Environmental Management
Năm: 2017
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Luận văn thạc sĩ: Quản lý hoạt động phát triển kỹ năng tự chăm sóc của trẻ tại các trường mầm non thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Năm: 2016
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tại Khu kinh tế trọng điểm miền Trung
Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Yến
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN05-13. Năm 2019.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Ngôn ngữ - Văn hóa
Luận án tiến sĩ: A Cognitive Study of Metaphors Based on Human Senses in English and Vietnamses
Tác giả: Tran Thi Thuy Oanh
Chuyên ngành: English Linguistics
Năm: 2018
Xem chi tiết
Link file tóm tắt

Luận văn thạc sĩ: A Study of Rhetorical Devices in Famous Sayings Expressing Love in English and in Their Vietnamese Translational Version
Tác giả: Dang Le Thu Thuy
Chuyên ngành: English Linguistics
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐHĐN
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN, Vol.17, No.1.1, 2019
Xem toàn văn các bài báo của Tạp chí số này
Vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Nhà B, 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: (+84)(236) 3817788;
Email: jst-ud@udn.vn
Xem chi tiết mục lục ISSN 1859-1531 -Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN, Vol.17, No.1.1, 2019
TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TRUY CẬP MỞ
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu các tài liệu mở: (1) tài nguyên truy cập mở; (2) tài nguyên giáo dục mở; và (3) dữ liệu mở đến Quý Thầy Cô, học viên cao học, sinh viên và các cá nhân quan tâm đến việc khai thác và sử dụng các nguồn tài liệu mở phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources - VOER)
Đây là website học liệu mở với hơn 22.224 tài liệu, 523 tuyển tập từ 12.214 tác giả bao gồm các tài liệu học tập (bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm...) thuộc nhiều lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ thông tin, quản trị mạng của các khoá học... phục vụ cho các đối tượng học tập, học tập trực tuyến, truy cập mở.
Website bao gồm các phần mềm và công cụ hỗ trợ tiện ích cho việc tạo lập, phân phối, sử dụng và cải thiện hiệu quả tra cứu thông tin mở bao gồm cả việc tìm kiếm và tổ chức nội dung, các hệ thống quản lý nội dung và quá trình học tập (CLMS), các công cụ phát triển nội dung, và các cộng đồng học tập trực tuyến với kho tài liệu có nội dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy cập miễn phí, hữu ích phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Đường link trang web
Các khóa học Mở của Đại học Yale, Hoa Kỳ (Open Yale Courses)
Website này cung cấp truy cập mở, miễn phí các khóa học nhập môn do các giảng viên và học giả lỗi lạc tại Đại học Yale-Hoa Kỳ giảng dạy nhằm mở rộng truy cập các tài liệu giáo dục cho tất cả những ai muốn học tập trực tuyến. Nội dung các tài liệu trực tuyến được thiết kế dành cho rất nhiều đối tượng người học khác nhau trên khắp thế giới, cho phép người dùng học dự thính các khóa học đại học, lựa chọn cấu trúc quá trình học tập (tải xuống, tái phân phối và biên soạn lại tài liệu khóa học). Mỗi khóa học bao gồm một loạt các bài giảng trên lớp được thu âm ngay tại Đại học Yale dưới dạng video chất lượng cao kèm theo chương trình học, các bài đọc gợi ý (các video, các phiên bản dạng audio, các bản đánh máy của từng bài giảng có thể lựa chọn tải xuống). Người dùng tin không cần phải đăng ký mà chủ động truy cập khai thác để học tập nhưng không nhận được tín chỉ, bằng cấp hay chứng nhận của Đại học Yale.

Đường link trang web
Thư viện số các nguồn tài nguyên chung (The Digital Library of the Commons - DLC)
Đây là cổng truy cập tài liệu quốc tế như một thư viện số các nguồn tài nguyên chung bao gồm thông tin về kiến thức chung, hữu ích phục vụ cộng đồng, thông tin khoa học mở theo đó DLC cung cấp truy cập mở và miễn phí các bài báo (toàn văn), công trình nghiên cứu, luận án, luận văn. Trang web này là một cổng thông tin cho phép các tác giả có thể cung cấp, đăng tải các bài báo, cơ sở dữ liệu, hình ảnh, thư mục toàn diện và các link liên kết đến các nguồn tham khảo liên quan để người dùng tin thuận tiện dễ dàng tra cứu, các nguồn tài nguyên dùng chung.

Đường link trang web
HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ TRÊN DSPACE CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Dspace là hệ thống lưu trữ đầy đủ các tài liệu số bao gồm:
- Báo cáo tổng kết Đề tài Nghiên cứu khoa học các cấp
- Tạp chí Khoa học & Công nghệ (chỉ số ISSN 1859-1531)
- Luận án Tiến sĩ (của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng)
- Luận văn Thạc sĩ: (của cán bộ, giảng viên và học viên cao học của Đại học Đà Nẵng)
- Sách chuyên đề, chuyên khảo
- Các tạp chí, bài báo, thông tin khoa học … và nhiều tài liệu số khoa học hữu ích khác.
Danh mục các tài liệu mới nhất được nhập trên Dspace
Thông tin liên hệ: Tổ Thông tin-Học liệu, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng,
ĐT: (+84) (236)3849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
MẠNG THƯ VIỆN CỦA ĐHĐN VỚI ALEPH, PRIMO

Hệ thống mạng Thư viện quản trị tập trung Đại học Đà Nẵng đã được trang bị và đầu tư cho Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông ĐHĐN vào năm 2017 với kiến trúc thư viện mới hiện đại hai lớp ứng dụng hệ thống linh hoạt trong công tác quản trị và khai thác nguồn tài nguyên kiến thức toàn cầu gồm:
(1) Ứng dụng quản trị các nghiệp vụ và tạo ra tài nguyên Aleph (Back end) hướng vào hoạt động của thủ thư
(2) Ứng dụng phát hiện tài nguyên Primo (Front End) dùng cho người dùng tin.
Để tạo diễn đàn trao đổi, hướng dẫn khai thác, ứng dụng hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệp giữa các đơn vị, cán bộ, sinh viên. Link: libs.udn.vn
Copyright by The Center for Learning Information Resources and Communication -
The University of Danang
76238f27-889d-40eb-8054-3f1c19fb9a89.jpg
Thông tin nội bộ kết nối hoạt động truyền thông, học liệu và thư viện.
Bản quyền của Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng.
Contact us: Email: clirc@ac.udn.vn - Add: 11 floor, block B, 41 LeDuan St, HaiChau Dist, Danang City – Vietnam.

outline-color-facebook-96.png outline-color-forwardtofriend-96.png