TÀI NGUYÊN THÔNG TIN NỘI SINH
Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ
Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học butanol trên động cơ đánh lửa cưỡng bức
Tác giả:Huỳnh Tấn Tiến
Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển đồng bộ thích nghi cho tay máy Robot song song phẳng.
Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Tiến Dũng
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: KYTH-17. Năm 2019.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: To Facilitate Computer Network Learning by Collaborative Virtualization-Based Mechanism with Network Design Task
Tác giả: Pham Ho Trong Nguyen
Chuyên ngành: Network Technology
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Kinh tế - QTKD – Luật
Luận án tiến sĩ:  Exploring Social eWOM Intention in Social Commerce Environment: Individual-Level Culture Values as a Moderator
Tác giả: Phan Thi Phu Quyen
Chuyên ngành: Management & Economics.
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ:  Phát triển mô hình trải nghiệm đồng sáng tạo cho du lịch Đà Nẵng
Chủ nhiệm:PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2017.ĐNA.21(KT03). Năm 2019.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Tác giả:Nguyễn Hùng Cường
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Tự nhiên – Y – Sinh, Dược học
Luận án tiến sĩ: The Study of Xenopus Tropicalis Testis-Derived Stem Cells
Tác giả: Nguyen Thi Minh Xuan
Chuyên ngành: Cell and Developmental Biology  
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ sinh vật lên quá trình sinh trưởng của tảo Chlorella Vulgairs trong nước thải thủy sản.
Chủ nhiệm:TS. Nguyễn Thị Đông Phương
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-DN06-04. Năm 2018.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng ngập mặn ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Lê Văn Điệp
Chuyên ngành: Sinh thái học
Năm: 2015
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Xã hội nhân văn – Giáo dục
Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của năng lực tự chủ trong học tập đối với năng lực tiếng Anh của sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: :TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN05-08. Năm 2019.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ:  Student Motivations to Study Abroad: A Case of Vietnamese Graduate Students in Taiwan
Tác giả:Vo Ha Chi
Chuyên ngành: Mainland China
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận án tiến sĩ:ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ОБЩЕСТВАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Tác giả: ХА Ван Хоанг
Chuyên ngành: Cоциальная структура, социальные институты и процессы
Năm: 2017
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Ngôn ngữ - Văn hóa
Luận văn thạc sĩ: A Critical Discourse Analysis of English Electronic News Reports on Environmental Sustainbility
Tác giả:  Nguyen Thi Ha Quyen
Chuyên ngành: English Linguistics
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận án tiến sĩ:A Study of Linguistic Features of Behavioral Clauses in English and Vietnamese
Tác giả: Nguyen Thi Tu Trinh
Chuyên ngành: English Linguistics
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐHĐN, Vol.18, No.4.1, 2020
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN, Vol.18, No.4.1, 2020
Xem toàn văn các bài báo của Tạp chí số này
Vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Nhà B, 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: (+84)(236) 3817788; Email: jst-ud@udn.vn
http://jst.udn.vn/volume/203

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN NGUỒN MỞ

Directory of Research Journals Indexing - DRJI
Danh mục Lập chỉ mục Tạp chí Nghiên cứu (Directory of Research Journals Indexing - DRJI) cung cấp ngay lập tức tài liệu giáo dục nhằm hỗ trợ việc sử dụng nghiên cứu và thông tin giáo dục để nâng cao thực hành trong học tập, giảng dạy, ra quyết định giáo dục, và nghiên cứu. Directory of Research Journals Indexing là một dịch vụ trực tuyến miễn phí giúp các bạn tìm thấy những nguồn tài nguyên trên web dành cho các bài báo và nghiên cứu của mình. Với hàng triệu nguồn tài nguyên sẵn có trên internet, tìm thấy tài liệu hữu ích có thể khó thực hiện. DRJI đã thẩm định và đánh giá hàng ngàn nguồn tài nguyên nhằm giúp các bạn chọn ra các trang web hết sức quan trọng về chủ đề của mình. Các tạp chí đã được DRJI lập chỉ mục sẽ đưa cho tất cả các mạng xã hội và dịch vụ lập chỉ mục hàng đầu thế giới và chúng sẽ được giới thiệu trong thư viện điện tử hàng đầu thế giới. Tóm lại, tất cả các tạp chí sẽ vươn đến tất cả các lục địa.
Đường link trang web
Citefactor
Citefactor là một dịch vụ cung cấp truy cập các tạp chí truy cập mở được kiểm soát về chất lượng. Danh mục này lập chỉ tạp chí đặt mục tiêu bao hàm nhiều lĩnh vực và bao quát tất cả các tạp chí khoa học và học thuật truy cập mở sử dụng một hệ thống kiểm soảt chất lượng phù hợp, và nó sẽ không giới hạn ngôn ngữ hoặc các lĩnh vực chủ đề cụ thể nào cả. Mục tiêu của Danh mục là tăng khả năng được độc giả tìm kiếm, trích dẫn và tạo thuận lợi cho việc sử dụng các tạp chí khoa học và học thuật truy cập mở và qua đó thúc đẩy việc sử dụng cũng như tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của chúng.
Gavin Publishers

Gavin Publishers là một tổ chức xuất bản các tạp chí được bình duyệt truy cập mở trực tuyến quốc tế phát hành tất cả các loại bản thảo (Nghiên cứu, Bài Phê bình, Báo cáo Trường hợp, Bài Xã luận, Bài Phê bình Ngắn gọn, Điểm Nổi bật của Nghiên cứu …) từ các lĩnh vực liên quan đến Khoa học và Kỹ thuật Lâm sàng, Dược, Y học. Gavin Publishers hết sức nỗ lực phổ biến kiến thức mở rộng quy mô của các tạp chí Gavin Publishers trên khắp thế giới. Gavin Publishers hoan nghênh các nhà nghiên cứu, học giả, các viện sĩ hàn lâm lỗi lạc và những người quan tâm đến các lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Lâm sàng, Sinh học, Dược, Y học và Sự sống, chia sẻ và tiếp thu tri thức bằng một phương thức truy cập mở và tạo ra một nền tảng dành cho các học giả và nhà nghiên cứu mới nổi để họ có thể tạo dựng một diễn đàn lớn của cộng đồng khoa học ở quy mô thế giới.

Đường link trang web
IBIMA

IBIMA là một nhà xuất bản truy cập mở các bài báo học thuật được bình duyệt trong rất nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau. IBIMA được thành lập năm 2008 xuất phát từ nhu cầu của nhiều nhà nghiên cứu tham gia các hội nghị của IBIMA (EST. 2003) và cam kết các chuẩn cao nhất về quy trình bình duyệt. Cam kết thúc đẩy nghiên cứu học thuật, IBIMA là một thành viên của các tổ chức công nghiệp bao gồm United Kingdom Serials Group (UKSG) và Publishers International Linking Association (CrossRef). IBIMA tuân thủ nghiêm ngặt Bộ Quy tắc Ứng xử và Hướng dẫn Thực hành Tốt nhất về Xuất bản do COPE thiết lập. IBIMA phấn đấu duy trì các chuẩn cao nhất của quy trình bình duyệt với sự hỗ trợ của các thành viên Ban Biên tập Quốc tế. Các tạp chí của IBIMA được đưa vào các cơ sở dữ liệu tóm tắt và lập chỉ mục hàng đầu bao gồm EBSCO, DOAJ, SPARC Europe, Australian Business Deans Council (Hội đồng Hiệu trưởng các trường kinh doanh của Úc), Excellence in Research for Australia (Sáng kiến Quản lý Nghiên cứu do Hội đồng nghiên cứu Úc phát triển), Federation of Finnish Learned Societies (Liên đoàn các Hội đoàn những Người có Học thức Phần Lan), Norwegian Scientific Journals Database (Cơ sở Dữ liệu các Tạp chí Khoa học Na Uy)… IBIMA là một nhà xuất bản học thuật xuất bản trên 40 tạp chí truy cập mở và cung cấp truy cập mở không hạn chế đến tất cả các tạp chí của nó cho các học giả trên khắp thế giới. IBIMA nhấn mạnh đến sự xuất sắc về học thuật, sự nghiêm túc về nghiên cứu, sự phổ biến tri thức, các nỗ lực học thuật mang tính hợp tác. IBIMA dựa vào nhiều năm đạt danh tiếng học thuật vững chắc trên khắp thế giới của các Hội nghị IBIMA kể từ 2003.

Đường link trang web
Advances in Hospitality and Tourism Research - AHTR

Những Tiến bộ về Dịch vụ Nhà hàng, Dịch vụ Khách sạn và Nghiên cứu Du lịch (Advances in Hospitality and Tourism Research - AHTR)là tạp chí nghiên cứu học thuật quốc tế và chính thức của Khoa Du lịch Đại học Akdeniz. Tạp chí xuất bản những bài báo nghiên cứu nguyên thủy được thẩm định, có chất lượng cao, về mặt khái niệm lẫn thực nghiệm, thúc đẩy sự phát triển về lý thuyết của lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, dịch vụ khách sạn và du lịch. Tạp chí này bao hàm các nghiên cứu ứng dụng và các bài báo phê bình, dưới dạng bài báo đầy đủ chi tiết và các ghi chép nghiên cứu. Các nghiên cứu ứng dụng phải xem xét các mối quan hệ giữa các nhân tố khả biến có liên quan đến dịch vụ nhà hàng, dịch vụ khách sạn và du lịch bằng cách áp dụng các kỹ thuật phân tích hoặc thống kê thích hợp. Các bài báo phê bình chất lượng cao đề cập đến những tiến bộ mới nhất và nâng cao kiến thức lý thuyết hoặc việc suy nghĩ về những yếu tố chính của dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng và du lịch được chấp nhận. Tất cả những bài báo phải trải qua một quy trình bình duyệt hai chiều khép kín dựa trên sự chọn lọc ban đầu theo các tiêu chí biên tập để đánh giá bao gồm sự đóng góp quan trọng cho lĩnh vực này, và chất lượng của khái niệm.

Đường link trang web
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research – JETIR

Tạp chí Quốc tế về các Công nghệ Mới nổi và Nghiên cứu Mang tính Đổi mới Sáng tạo (International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research – JETIR) là một tạp chí truy cập mở quốc tế khám phá những tiến bộ trong nghiên cứu liên quan đến các nghiên cứu về công nghệ ứng dụng, thuộc về lý thuyết và thực nghiệm. Mục tiêu của JETIR là nhằm thúc đẩy sự trao đổi thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu, các nhà phát triển, sinh viên, và những người hành nghề đang làm việc trên khắp thế giới. Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Kỹ thuật, Khoa học & Công nghệ, Dược khoa, Y khoa, Khoa học Sự sống, Quản lý (MBA), Thương mại, Khoa học Sinh học, Khoa học Sức khỏe, Toán học Ứng dụng, Khoa học Xã hội, Nhân văn, Vật lý, Hóa học, Khoa học, Nghệ thuật, Khoa học &Công nghệ và Hóa.

Đường link trang web
British Journal of English Language Linguistics - BJELL

Tạp chí Anh về Ngôn ngữ học Ngôn ngữ tiếng Anh (British Journal of English Language Linguistics - BJELL)là một tạp chí quốc tế được bình duyệt do Trung tâm Châu Âu Đào tạo Nghiên cứu và Phát triển, Vương Quốc Anh điều hành. BJELL xuất bản những nghiên cứu mang tính đóng góp nguyên thủy trong nghiên cứu ngôn ngữ học từ các dữ liệu thu được từ ngôn ngữ Anh. Quy mô của tạp chí này bao gồm những bài báo nghiên cứu trong các bối cảnh lý thuyết và phương pháp luận rộng rãi nhấn mạnh tính học thuật mang tính đổi mới về mặt lý thuyết và công nghệ. BJELL xuất bản nghiên cứu và các phân tích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngôn ngữ học xã hội, lịch sử tiếng Anh, ngôn ngữ học khối liệu (corpus), và phương ngôn học, ngữ pháp tiếng Anh. Tạp chí cũng xuất bản những bài phê bình sách có khả năng thu hút sự quan tâm của độc giả. Các bài báo nghiên cứu nộp cho tạp chí này phải mang tính đóng góp nguyên thủy, và không được xem xét trong bất cứ tạp chí nào khác. Tạp chí này được xuất bản cả bản in và bản điện tử. Phiên bản trực tuyến của tạp chí này truy cập miễn phí và có thể tải xuống.
Đường link trang web

ITM Web of Conferences

ITM Web of Conferences là một loạt những ấn phẩm truy cập mở chuyên về lưu trữ kỷ yếu hội nghị xử lý tất cả các khía cạnh liên quan đến công nghệ thông tin, khoa học máy tính và toán học. Mục tiêu và quy mô của tạp chí bao quát toàn bộ phạm vi của toán học thuần túy và toán học ứng dụng, kỹ thuật phần mềm, tương tác người-máy tính, và nghiên cứu các tổ chức và công nghệ thông tin. ITM Web of Conferences cung cấp đủ loại dịch vụ từ việc tổ chức nộp các kỷ yếu hội nghị đến việc phổ biến trên khắp thế giới các bài báo hội nghị. Nó cung cấp một giải pháp lưu trữ hữu hiệu, bảo đảm việc phổ biến tối đa và lập chỉ mục rộng rãi các kỷ yếu hội nghị khoa học. Các kỷ yếu hội nghị được xuất bản thuộc trách nhiệm khoa học của các biên tập viên hội nghị.
Đường link trang web

The Journal of Medical Internet Research - JMIR

Tạp chí Nghiên cứu Internet về Y khoa (The Journal of Medical Internet Research - JMIR)hiện nay đã hoạt động được 21 năm, là tạp chí Y tế điện tử truy cập mở tiên phong và là tạp chí quan trọng nhất trong các ấn bản JMIR. Nó là tạp chí y tế số hàng đầu trên toàn cầu xét về mặt chất lượng/tính có thể được tìm kiếm và trích dẫn (Hệ số Ảnh hưởng năm 2018: 4.945, xếp hạng thứ nhất trong số 26 tạp chí trong lĩnh vực thông tin học y khoa) và xét về phương diện quy mô (số bài báo khoa học được xuất bản). Tạp chí chú trọng các công nghệ mới nổi, các thiết bị y tế, các ứng dụng, kỹ thuật, các ứng dụng tin học dành cho giáo dục bệnh nhân, phòng bệnh, sức khỏe dân số và chăm sóc lâm sàng. Là một tạp chí có tầm ảnh hưởng cao hàng đầu trong các chuyên ngành của nó (tin học y tế và nghiên cứu các dịch vụ y tế), tạp chí rất kỹ lưỡng trong việc chọn lọc nhưng hiện nay nó được bổ sung bởi hầu hết 30 tạp chí chị em JMIR chuyên ngành, có một quy mô rộng lớn hơn. Các bài báo cáo được bình duyệt có thể di chuyển được trong các tạp chí JMIR và các bài báo có thể được chuyển giao, do đó các tác giả tiết kiệm thời gian bằng cách không phải tái nộp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí khác nhau. Là một tạp chí truy cập mở, tạp chí được đọc bởi các thầy thuốc lâm sàng, các chuyên gia ngành y tế tương cận, đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe không chuyên, cũng như bệnh nhân, và tập trung vào khoa học có thể đọc được và ứng dụng báo cáo thiết kế và đánh giá những đổi mới trong y tế và các công nghệ mới nổi. Tạp chí xuất bản nghiên cứu nguyên thủy, các quan điểm và các bài phê bình (bài phê bình tài liệu chuyên ngành và thiết bị/công nghệ y học/bài phê bình các ứng dụng y khoa).
Đường link trang web

DART-Europe

DART-Europe là sự hợp tác của các thư viện nghiên cứu và hiệp hội thư viện cùng nhau làm việc để nâng cao truy cập toàn cầu các luận án nghiên cứu của Châu Âu. DART-Europe được phê chuẩn bởi LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), và Nhóm Công tác Châu Âu về Thư viện số được Kết nối mạng các Luận văn và Luận Án (European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations - NDLTD). Các đối tác của DART-Europe giúp cung cấp cho các nhà nghiên cứu một Cổng thông tin Châu Âu đơn nhất để khám phá các Luận văn và Luận án Điện tử (ETDs), và họ tham gia ủng hộ tích cực nhằm tạo tác động đến những tiến triển của luận án điện tử của Châu Âu. DART-Europe cung cấp cho các đối tác một diễn đàn kết nối mạng của Châu Âu về các vấn đề ETD, và có thể cung cấp cơ hội nộp đơn xin cấp vốn hợp tác để đạt được tầm nhìn của DART-Europe về ETD. DART-Europe được cung cấp các nguồn lực thông qua sự đóng góp của các đối tác. Độc giả có thể truy cập 828.730 luận án nghiên cứu truy cập mở từ 619 đại học ở 28 quốc gia Châu Âu.

Đường link trang web

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0
Cách in nhãn hàng loạt tài liệu trên Aleph

Cách in nhãn hàng loạt tài liệu trên Aleph

GIỚI THIỆU SÁCH TỪ NGUỒN ĐƯỢC TRAO TẶNG
Nguồn sách biếu/tặng của các đơn vị

Đơn vị tặng: Ban Quản lý Đề Án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Danh mục dưới đây là sách thuộc Đề án “ Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam”. Đây là kết quả nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch và sáng tạo của các tác giả, nghệ nhân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tên sách: Ẩm thực - lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang
Tác giả: Đào Chuông
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: Sách giới thiệu những nghiên cứu văn hóa về ẩm thực và lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang trải qua nhiều thế hệ, còn lưu giữ đến ngày nay, làm nên bức tranh văn hóa sinh động trong đời sống người Khmer ở vùng đất Kiên Giang, đồng bằng sông Cửu Long
Tên sách: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ
Tác giả: Thạch Sết (Sang Sết)
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sân Khấu
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: :Dân tộc Khmer ở nước ta hiện có khoảng 1,4 triệu người, là một tộc người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sinh sống lâu đời ở đồng bằng Sông Cửu Long. Đồng bào Khmer có nền văn hóa, tiếng nói, chữ viết riêng và có chung lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Sách giới thiệu những nghiên cứu về sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê của dân tộc Khmer ở Nam Bộ.
Tên sách: Vai trò của văn hóa truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên đối với sự phát triển bền vững vùng
Tác giả:Đỗ Hồng Kỳ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sân Khấu
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: Tây Nguyên bao gồm 05 tỉnh: Kontum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, hiện có đến 53 dân tộc sinh sống. Trong số các dân tộc thiểu số ở đây, 15 dân tộc có nguồn gốc tại chỗ và 38 dân tộc không có nguồn gốc tại chỗ. Kho tàng văn hóa Tây Nguyên cổ truyền có các giá trị văn hóa vật thể nổi bật như nhà rông, nhà dài, tượng nhà mồ; các di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng như sinh hoạt cồng chiêng và sử thi. Sách giới thiệu và làm nổi bật văn các tộc người cư trú lâu đời ở Tây Nguyên có vai trò củng cố, thắt chặt mối quan hệ cộng đồng, góp phần ổn định, cân bằng gia đình, dòng họ và buôn làng.
HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ TRÊN DSPACE CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Dspace là hệ thống lưu trữ đầy đủ các tài liệu số bao gồm:
- Báo cáo tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
- Tạp chí Khoa học & Công nghệ (chỉ số ISSN 1859-1531)
- Luận án tiến sĩ (của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng)
- Luận án thạc sĩ (của cán bộ, giảng viên và học viên cao học của Đại học Đà Nẵng)
- Sách chuyên đề, chuyên khảo
- Giáo trình
- Các tạp chí, bài báo, thông tin khoa học … và nhiều tài liệu số khoa học hữu ích khác
Danh mục các tài liệu mới nhất được nhập trên Dspace
Thông tin liên hệ: Tổ Thông tin-Học liệu, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng,
ĐT: (+84) (236)3849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Copyright by The Center for Learning Information Resources and Communication -
The University of Danang
76238f27-889d-40eb-8054-3f1c19fb9a89.jpg
Thông tin nội bộ kết nối hoạt động truyền thông, học liệu và thư viện.
Bản quyền của Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng.
Contact us: Email: clirc@ac.udn.vn - Add: 11 floor, block B, 41 LeDuan St, HaiChau Dist, Danang City – Vietnam.

outline-color-facebook-96.png outline-color-forwardtofriend-96.png