Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Bản tin học liệu số 2-2021 !
Nhằm chia sẻ, kết nối, hỗ trợ Quý cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dùng tin tiếp cận các tài nguyên số, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông-Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin Học liệu định kỳ (số 2-2021).
Bản tin giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học (luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo cáo đề tài, nghiên cứu khoa học và các bài báo của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng…) được Trung tâm “số hoá”, hệ thống, giới thiệu cùng với các nguồn thông tin mở hữu ích thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và trao đổi học thuật trong kỷ nguyên số. Bên cạnh các nguồn tài nguyên học liệu nội sinh, Trung tâm cũng liên kết, chọn lọc, giới thiệu nhiều nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở của nhiều tổ chức khoa học, giáo dục, thư viện uy tín trong và ngoài nước nhằm mở rộng, gia tăng cơ hội chia sẻ khai thác các nguồn thông tin mở hữu ích với mong muốn đáp ứng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu và học thuật trong kỷ nguyên số.
Thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng, tầng 11, Tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tel: 02363.849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Trân trọng./.

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN NỘI SINH
Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ
Luận án tiến sĩ:   Development of Terminal Sliding Mode Control Methods for Uncertain Nonlinear Systems and Their Applications to Robotic Manipulators
Tác giả: Vo Anh Tuan
Chuyên ngành: Electrical Engineering
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Xây dựng giải pháp tích hợp CSDL của các phần mềm bưu chính hỗ trợ thống kê và báo cáo tại Bưu điện Quảng Bình
Tác giả: Hoàng Công Tiến
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Năm: 2013
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang định hướng ứng dụng trong việc sản xuất LED trắng
Chủ nhiệm: TS. Đinh Thành Khẩn
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2017-DNA-07 (KYTH-88). Năm 2021.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN: Đề xuất mô hình toán mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường điện Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Lê Hồng Lâm
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2019-DN-02-56. Năm 2021.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Kinh tế - QTKD – Luật
Luận án tiến sĩ: The Relationship between Corporate Governance, Earnings Management and Stock Price Informativeness. Empirical Studies in a Vietnamese Context
Tác giả: Vuong Phuong Thuy
Chuyên ngành: Financial accountant
Năm: 2021
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Võ Văn Quốc
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Năm:2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo biến động các biến số tài chính vĩ mô Việt Nam biogas-hydrogen
Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2019-DNA-08. Năm 2021.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Tự nhiên – Y – Sinh, Dược học
Luận án tiến sĩ:  Surgical and Interventional Treatments of Congenital Heart Diseases in Da Nang Hospital, Vietnam
Tác giả: Ho Xuan Tuan
Chuyên ngành: Diagnostic imaging
Năm: 2021
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ:  Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của giống cà chua trái nhỏ trong điều kiện sinh thái thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Chuyên ngành: Sinh thái học
Năm: 2014
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN:   Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng của TCNQFn
Chủ nhiệm: TS. Trần Đức Mạnh
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2019-DN03-35. Năm 2021.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Xã hội nhân văn – Giáo dục
Luận văn thạc sĩ: Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp
Năm: 2013
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Ngôn ngữ - Văn hóa
Luận án tiến sĩ: The Impact of the Application of IDDIRR Model-Based Approach on ICT Integration for Teaching English Speaking Skills among Vietnamese English Teachers
Tác giả:  Pham Thi To Nhu
Chuyên ngành: TESL
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: An Investigation into Translation Procedures of Similes and Ellipsis in English Translational Versions from Vietnamese Short Stories
Tác giả: Pham Thi Tuyet Ngan
Chuyên ngành: English Language
Năm: 2021
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐHĐN, Vol.18, No.11.1, 2020
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN, Vol.18, No.11.1, 2020
Xem toàn văn các bài báo của Tạp chí số này
Vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Nhà B, 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: (+84)(236) 3817788; Email: jst-ud@udn.vn
http://jst.udn.vn/volume/211

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN NGUỒN MỞ

Kho Tài nguyên số ASU của Đại học Bang Arizona
Kho Tài nguyên số ASU của Đại học Bang Arizona là quê hương của các tài liệu di sản học thuật, quản trị và văn hóa hỗ trợ, thu hút và khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng Đại học Bang Arizona. Các bài nghiên cứu học thuật, luận án và các tài liệu nghe nhìn được đưa vào các hồ sơ đại học, các tấm ảnh lịch sử và những buổi trình diễn âm nhạc trong một bộ sưu tập lớn và bao gồm rất nhiều chủ đề. Các thư viện ASU thu thập, bảo quản và cho phép truy cập các tài liệu thuộc nhiều định dạng số khác nhau cần thiết đối với các sứ mệnh nghiên cứu và giảng dạy của Đại học tiểu Bang Arizona (Arizona State University). Các thư viện hỗ trợ một số kho tài nguyên số nhằm giải quyết các nhu cầu khác nhau về các loại tài liệu khác nhau, và cung cấp các dịch vụ về các công cụ và các tài nguyên này cho các thành viên của cộng đồng ASU (giảng viên, sinh viên và nhân viên). Các thành viên của cộng đồng ASU được khuyến khích đăng nhập để truy cập các nội dung bổ sung mà công chúng có thể không tiếp cận được. Các tài liệu trong KEEP (mái nhà mới và đã được nâng cấp dành để bảo quản tinh hoa học thuật được tạo ra bởi giảng viên, sinh viên và nhân viên ASU) được tổ chức theo 3 nhóm chính: Giảng viên và Nhân viên, Luận văn và Luận án, Chương trình và Cộng đồng.
Đường link trang web
Kho Tài nguyên số của Đại học Pennsylvania
Bộ sưu tập này bao gồm các luận án truy cập mở của Đại học Pennsylvania. Vào tháng 12 năm 2015, Đại học Pennsylvania yêu cầu xuất bản truy cập mở luận án tiến sĩ tại ScholarlyCommons. Cho tới thời điểm đó các luận án sẵn có truy cập mở theo yêu cầu của tác giả.
Deep Blue

Deep Blue là dịch vụ thường xuyên, an toàn và có thể tiếp cận của Đại học Michigan để đại diện cho cộng đồng trí tuệ giàu có của nhà trường. Mục tiêu hàng đầu của nó là cung cấp khả năng truy cập công trình làm cho Michigan trở thành nhà lãnh đạo trong nghiên cứu, giảng dạy, và sáng tạo. Nếu quý vị muốn tìm kiếm công trình nghiên cứu của các tác giả Đại học Michigan, quý vị có thể tìm duyệt hoặc nghiên cứu nội dung của Deep Blue thông qua các tùy chọn trên thanh công cụ của từng trang sau đó liên kết đến kết quả quý vị tìm thấy bằng cách sử dụng URL mà sẽ luôn luôn hoạt động. (Sẵn có để dùng đối với tất cả).

Đường link trang web
DukeSpace của Đại học Duke

DukeSpace của Đại học Duke cung cấp truy cập đến luận văn và luận án của Duke cũng như truy cập các biểu ghi của đại học và các nội dung số có liên quan khác. DukeSpace bao gồm 9.800 bài báo tạp chí, 4.600 luận án, 1.9 00 dự án thạc sĩ, 1.200 luận văn thạc sĩ, 875 luận văn danh dự, 525 bài báo khác, 342 chương sách, 298 báo cáo, và nhiều loại khác nữa.

Đường link trang web
Global, Area, and International Archive

Chào mừng các bạn đến với Global, Area, and International Archive (GAIA), một chương trình xuất bản phẩm được bình duyệt. GAIA là một sáng kiến của bộ phận Nghiên cứu Quốc tế và Khu vực, Đại học California, Berkeley, hợp tác với Nhà xuất bản Đại học California, Thư viện số California, và các chương trình nghiên cứu quốc tế trên khắp hệ thống Đại học California. Mục tiêu của nó là trình bày những truyền thống tốt đẹp nhất của nghiên cứu vùng, được tái cấu hình theo các quan điểm quốc tế, xuyên quốc gia và theo chủ đề mới. Các tập GAIA được xuất bản trong cả các ấn bản số lẫn các ấn bản in truy cập mở.

Đường link trang web
Bookshelf

Bookshelf cung cấp truy cập trực tuyến miễn phí sách và tài liệu về khoa học sự sống và chăm sóc y tế. Các bạn hãy tìm kiếm, đọc, và khám phá. Một bộ sưu tập sách y sinh có thể được tìm kiếm trực tiếp hoặc từ các dữ liệu được liên kết trong các cơ sở dữ liệu khác của NCBI (Trung tâm Thông Công nghệ Sinh học Quốc gia). Bộ sưu tập này bao gồm sách giáo khoa y sinh, các nhan đề khoa học khác, các nguồn tài nguyên di truyền như GeneReviews, và các cẩm nang hỗ trợ NCBI.

Đường link trang web
Tạp chí Dữ liệu Lớn, Trí tuệ Nhân tạo & Internet Vạn vật (International Journal of Big Data, AI & IoT - IJBDAI)

Tạp chí Dữ liệu Lớn, Trí tuệ Nhân tạo & Internet Vạn vật (International Journal of Big Data, AI & IoT - IJBDAI) xuất bản các bài báo nghiên cứu chất lượng cao về đổi mới lý thuyết, phương pháp luận và các nghiên cứu trường hợp có liên quan về đủ loại chủ đề về Dữ liệu Lớn, Trí tuệ Nhân tạo, Internet vạn vật, Điện toán Đám mây, Điện toán Biên, Học Máy, Học Sâu, Hệ Phân tán Hadoop và Atrain, Mạng Thông minh, các Ứng dụng trong các công nghệ Thông minh và Công nghệ Bền vững, và tất cả các lĩnh vực có liên quan bao gồm Thống kê học, Đại số Tuyến tính, Lý thuyết Đồ thị, Tính toán mềm, vvv… Các bài báo được xuất bản trong International Journal of Big Data, AI & IoT – IJBDAI được bảo quản dưới hình thức số tại Portico, một dịch vụ bảo quản số hàng đầu với sứ mệnh là bảo quản tài liệu học thuật và bảo đảm việc truy cập lâu bền các tài liệu điện tử.
Đường link trang web

Kinh tế Toán học và Kinh tế học Thống kê (Mathematical and Statistical Economics)

Kinh tế Toán học và Kinh tế học Thống kê (Mathematical and Statistical Economics) là một trung tâm nghiên cứu mới quan trọng, chất lượng cao về kinh tế học lý thuyết và ứng dụng. Tạp chí hoan nghênh các bài nộp thuộc về lý thuyết thuần túy và ứng dụng nơi các ý tưởng kinh tế được phát triển một cách nghiêm ngặt bằng việc sử dụng biểu thức toán học và biểu thức thống kê. Mục tiêu chính của tạp chí là cung cấp một diễn đàn dành cho nghiên cứu chất lượng cao trong kinh tế học và các lĩnh vực có liên quan trình bày những ý tưởng mới bằng việc sử dụng suy luận toán học và thống kế. Những ý tưởng này có thể gắn liền với bất cứ lĩnh vực nào của kinh tế học hoặc bất cứ trường phái tư duy kinh tế học nào. Tạp chí cũng xem xét công trình thảo luận lại những ý tưởng nổi tiếng miễn là chúng được biểu đạtvà phát triển theo cách mới. Những bài báo nghiên cứu được xuất bản trong Mathematical and Statistical Economics được bảo quản dưới hình thức số tại Portico, một dịch vụ bảo quản số hàng đầu với sứ mệnh là bảo quản tài liệu học thuật và bảo đảm việc truy cập lâu bền các tài liệu điện tử.
Đường link trang web

Alex Catalogue of Electronic Texts

Alex Catalogue of Electronic Texts là bộ sưu tập các tài liệu thuộc phạm vi công cộng và truy cập mở. Bộ sưu tập này có đầy đủ nội dung có toàn văn được thiết kế để tạo thuận lợi và hỗ trợ giáo dục các môn khai phóng đang phát triển liên tục của một người bằng cách cung cấp phương tiện truy cập, đọc, và phân tích các bộ sách đã được số hóa, các bài báo có liên quan đến các chủ đề của văn học Mỹ, văn học Anh, và triết học phương Tây.
Đường link trang web

Journal of Pharmacy And Bioallied Sciences - JPBS

Journal of Pharmacy And Bioallied Sciences - JPBS là một tạp chí y sinh truy cập mở đa ngành xuất bản hàng quý. Journal of Pharmacy And Bioallied Sciences là một môi trường tương tác quốc tế giữa các nhà khoa học, viện sĩ hàn lâm và nhân sự ngành công nghiệp. JPBS hiện là ấn bản chính thức của OPUBS. JPBS xuất bản các bài báo nghiên cứu mang tính cách tân, các bài phê bình, các bài báo nghiên cứu nhanh và các ghi chú giải quyết tất cả các nhánh của Khoa học Dược phẩm, Hóa học y học/Hóa phân tích, Côngnghệ sinh học và các ngành khoa học liên quan đến sinh học. Các bài báo đặc biệt liên quan đến khái niệm, thiết kế, sản xuất, sự mô tả đặc tính và đánh giá của các loại thuốc và các hệ thống chuyển hóa thuốc trong ống nghiệm và trong cơ thể sống được ưa chuộng hơn. Các lĩnh vực đặc biệt quan tâm bao gồm: dược khoa, thực hành quản lý nhà thuốc, công việc quản lý dược, khoa dược lý, sự tổng hợp hợp chất y tế mới, các ngành khoa học phân tích, thảo dược học, công nghệ nano, dược học vật lý, và vi sinh học, như được ứng dụng vào các ngành khoa học về dược, y tế và y sinh. Tạp chí được đăng ký với các đối tác lập tóm tắt dưới đây: Baidu Scholar, CNKI (China National Knowledge Infrastructure), EBSCO Publishing's Electronic Databases, Ex Libris – Primo Central, Google Scholar, Hinari, Infotrieve, National Science Library, ProQuest, TdNet, Wanfang Data. Tạp chí được lập chỉ mục với, hoặc được đưa vào những đơn vị sau: DOAJ, Emerging Sources Citation Index, PubMed Central, Scimago Journal Ranking, SCOPUS, Web of Science.

Đường link trang web

GIỚI THIỆU SÁCH TỪ NGUỒN ĐƯỢC TRAO TẶNG

Đơn vị tặng: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Danh mục dưới đây bao gồm những công trình nghiên cứu được biên soạn, xuất bản trong khuôn khổ Đề án: “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam,” và “Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II.”

Tên sách: Mùa gấc chín
Tác giả: Đỗ Thị Hiền Hòa
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính : Mùa gấc chín là một trong những tiểu thuyết tiêu biểu của tác giả Đỗ Thị Hiền Hòa. Tác phẩm này vẫn đi theo lối viết truyền thống gồm các chương. Tuy nhiên, tác giả đã cố gắng thu hút người đọc bằng cách đặt đặt tên riêng cho từng chương với từng chủ đề rõ ràng; ví dụ, chương 1 “Tuổi trẻ ở quê hương” hoặc chương 25 (chương cuối cùng) cũng là nhan đề của tác phẩm “Mùa gấc chín.” Cấu trúc của cuốn tiểu thuyết này dễ đọc và dễ hiểu bởi vì mọi thứ đều liên quan đến những nét đặc trưng, hành động và sự kiện mà các nhân vật trực tiếp hoặc gián tiếp chứng kiến được tác giả mô tả một cách súc tích. Đỗ Thị Hiền Hòa là một cây bút thành công với những tác phẩm văn chương về đề tài nông thôn. Trong tác phẩm Mùa gấc chín người đọc một lần nữa lại gặp những con người lớn lên từ miền quê. Họ giản dị, mộc mạc, can đảm và luôn sẵn lòng đứng dậy từ những thử thách.
Tên sách: Quê tôi vùng Tây Bắc
Tác giả: Phùng Hải Yến
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Quê tôi vùng Tây Bắc - tản văn - là tác phẩm của nữ nhà báo trẻ Phùng Hải Yến - người dân tộc Dao Khâu vùng Sìn Hồ, Lai Châu. Các sáng tác của chị mộc mạc và bình dị nhưng lại chứa đựng các triết lý sâu xa, thể hiện quan điểm tích cực về cuộc sống con người. Ngoài ra, các sáng tác của chị về cao nguyên đá – quê hương của chị cũng thâm nhập vào linh hồn của đất và tình cảm của con người, để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim người đọc. Quê tôi vùng Tây Bắc giới thiệu 48 bài báo nói về các kỷ niệm và những cảm xúc nhẹ nhàng gắn bó với mẹ, đất mẹ và những con người trầm mặc của thị trấn miền núi. Một số bài báo được giới thiệu trong tác phẩm này là: Thư gửi theo cánh én, Nỗi nhớ, Bếp lửa vùng cao, Thương những ngày mưa …
Tên sách: Làng văn hóa Trường Lưu
Tác giả: Nguyễn Huy Mỹ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Vinh
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Làng văn hóa Trường Lưu là làng có nhiều di sản vật thể, phi vật thể có giá trị cao và di sản tư liệu ký ức tầm quốc tế, là nơi giao thoa các giá trị văn hóa của Đông Bắc Á trong một quá trình lịch sử lâu dài. Tác phẩm Làng văn hóa Trường Lưu của tác giả Nguyễn Huy Mỹ là tập sách bao gồm ba phần A, B, và C; mỗi phần có ba chương. Phần A giới thiệu vùng đất đẹp và người giỏi ở Trường Lưu, chính điều đó cùng với việc giao lưu rộng rãi trong và ngoài nước, đã mang những tinh tú văn hóa về để tạo nên một làng văn hóa. Phần B giới thiệu các di sản văn hóa ở Trường Lưu, bao gồm vật thể - phong phú, phi vật thể - giá trị cao và tư liệu – tầm quốc tế. Phần C trình bày vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa ở làng Trường Lưu, các giá trị tiêu biểu mang tính toàn cầu, giao lưu quốc tế, ảnh hưởng đến Hát phường vải và Nguyễn Du, cũng như khả năng nâng cấp các di sản tư liệu và đề cử Di sản văn hóa thế giới. Tập sách là bước đầu tổng hợp các kết quả sưu tầm, nghiên cứu và giới thiệu về văn hóa làng Trường Lưu, từ năm 1984 – 1985 đến nay.
Tên sách: Văn học tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận
Chủ biên: Đinh Xuân Dũng
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Nội dung chính: Văn học tiếp nhận tác phẩm và suy nghĩ lý luận là một trong những công trình đánh dấu mốc 50 năm gắn bó với công tác văn hóa, văn học – nghệ thuật của GS.TS. Đinh Xuân Dũng – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Cuốn sách có dung lượng 388 trang, với 30 bài viết được bố cục thành hai phần chính đúng như nhan đề: Phần một – Tiếp nhận tác phẩm và Phần hai – Suy nghĩ lý luận. Chiếm hơn một nửa dung lượng công trình, những bài viết về các tác phẩm văn học trong phần Tiếp nhận tác phẩm được nhà nghiên cứu Đinh Xuân Dũng chắp bút ở nhiều thời điểm từ năm 1967 đến nay. Một phần diện mạo của nền văn học chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 được tái hiện vừa cụ thể, vừa bao quát; vừa sinh động, chân thực qua các hình tượng nghệ thuật, vừa có sức nặng của những khái quát, đánh giá tổng hợp về những đặc trưng nổi bật, những xu hướng biến động, phát triển của một thời kỳ văn học. Ở góc độ khác, phần hai của cuốn sách trang bị cho người đọc những kiến thức về lý luận văn học – nghệ thuật. Xuất phát từ những luận điểm mang tính lý thuyết, tác giả soi chiếu và làm rõ những đặc trưng có tính quy luật của văn học Việt Nam đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh cách mạng; nêu lên những thực trạng của văn học – nghệ thuật hôm nay trên tất cả các bình diện, từ nội dung, tư tưởng đến đội ngũ sáng tác; sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng; hoạt động lý luận – phê bình, hoạt động truyền bá tác phẩm …
Tên sách: Sương phố bóng người
Tác giả: Trần Chiến
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Nội dung chính: Sương phố bóng người – một tuyển tập tạp văn và truyện ngắn – là tác phẩm tiếp tục mạch nguồn về Hà Nội mà nhà văn Trần Chiến giới thiệu đến bạn đọc. Với nhà văn Trần Chiến, Hà Nội là một “thành phố đa sắc”, “như kính vạn hoa chỉ nghiêng đi một tý đã thấy khác.” Có lẽ bởi thế, hình ảnh Hà Nội trong tạp văn của ông cũng đầy gam màu, cung bậc, muôn hình, muôn vẻ: vừa thâm trầm, cổ kính, vừa hiện đại, sôi động; vừa đầy bản sắc truyền thống lại vừa tạm bợ, xô bồ. Ở thể loại truyện ngắn, 13 tác phẩm được tuyển chọn mở ra cho người đọc về một hiện thực khác. Đó là những câu chuyện về đời, về thân phận con người, nhân tình thế thái. Nhân vật trong truyện ngắn Trần Chiến đủ mọi tầng lớp trong xã hội, mỗi người một cảnh ngộ, một số phận khác nhau, nhưng cùng gặp nhau trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc – là được sống chính là mình, với đúng nhu cầu, mong ước của bản thân, cho dù không phải ai cũng có thể tới đích. Với dung lượng 360 trang, 31 tác phẩm được tác giả viết ở nhiều thời điểm khác nhau từ năm 1987 đến nay, thuộc hai thể loại tạp văn và truyện ngắn được bố cục tương ứng thành hai phần chính của cuốn sách. Hai thể loại sáng tác được xếp đặt chung trong một cuốn sách cho thấy được sự đa dạng của ngòi bút văn xuôi Trần Chiến.
HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ TRÊN DSPACE CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Dspace là hệ thống lưu trữ đầy đủ các tài liệu số bao gồm:
- Báo cáo tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
- Tạp chí Khoa học & Công nghệ (chỉ số ISSN 1859-1531)
- Luận án tiến sĩ (của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng)
- Luận án thạc sĩ (của cán bộ, giảng viên và học viên cao học của Đại học Đà Nẵng)
- Sách chuyên đề, chuyên khảo
- Giáo trình
- Các tạp chí, bài báo, thông tin khoa học … và nhiều tài liệu số khoa học hữu ích khác
Danh mục các tài liệu mới nhất được nhập trên Dspace
Thông tin liên hệ: Tổ Thông tin-Học liệu, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng,
ĐT: (+84) (236)3849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Copyright by The Center for Learning Information Resources and Communication -
The University of Danang
76238f27-889d-40eb-8054-3f1c19fb9a89.jpg
Thông tin nội bộ kết nối hoạt động truyền thông, học liệu và thư viện.
Bản quyền của Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng.
Contact us: Email: clirc@ac.udn.vn - Add: 11 floor, block B, 41 LeDuan St, HaiChau Dist, Danang City – Vietnam.

outline-color-facebook-96.png outline-color-forwardtofriend-96.png