Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Bản tin học liệu số 3-2020 !
Nhằm chia sẻ, kết nối, hỗ trợ Quý cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dùng tin tiếp cận các tài nguyên số, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông-Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin Học liệu định kỳ (số 3-2020).
Bản tin giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học (luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo cáo đề tài, nghiên cứu khoa học và các bài báo của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng…) được Trung tâm “số hoá”, hệ thống, giới thiệu cùng với các nguồn thông tin mở hữu ích thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và trao đổi học thuật trong kỷ nguyên s Bên cạnh các nguồn tài nguyên học liệu nội sinh, Trung tâm cũng liên kết, chọn lọc, giới thiệu nhiều nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở của nhiều tổ chức khoa học, giáo dục, thư viện uy tín trong và ngoài nước nhằm mở rộng, gia tăng cơ hội chia sẻ khai thác các nguồn thông tin mở hữu ích với mong muốn đáp ứng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu và học thuật trong kỷ nguyên số.
Thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng, tầng 11, Tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tel: 02363.849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Trân trọng./.

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN NỘI SINH
Khoa học Kinh tế - QTKD – Luật
Luận án tiến sĩ:  Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam
Tác giả: Trương Thùy Vân
Chuyên ngành: Kế toán
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Maintenance and Improvement of Care at Hyatt Regency Danang Resort & Spa
Tác giả:Tran Thi Quynh Chau
Chuyên ngành:Project Management and Business Engineering
Năm:2018
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện quản trị công ty nhằm nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ nhiệm:PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-11-TT. Năm 2019.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ
Luận án tiến sĩ: Inverse Identification of a Crystal Plasticity Model for a Pure Zinc Using Nanoindentation Experiments and Finite Element Simulations
Tác giả:Nguyen Pham The Nhan
Chuyên ngành: Materials - Mechanics and Structures c
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Enhancement of Thermoelectric Properties of Ni-based Alloys.
Tác giả:Phan Duc Trong
Chuyên ngành:Energy and Environmental Materials
Năm:2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN: Dự tính áp lực bơm trực tiếp từ các thông số thành phần bê tông.
Chủ nhiệm:TS. Mai Chánh Trung
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-DDN02-35. Năm 2019.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Tự nhiên – Y – Sinh, Dược học
Luận án tiến sĩ:  ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РОБАСТНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ О ПАРАМЕТРАХ НЕОДНОРОДНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Tác giả: TOH Txat Ty
Chuyên ngành: теория вероятностей и математическая статистика
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ:  Hàm Vectơ và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp
Năm: 2016
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ:  Nghiên cứu tổng hợp xúc tác oxit hỗn hợp ứng dụng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc các hydrocarbon nhẹ
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: KYTH-55(B2017.DNA.20). Năm 2020.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Xã hội nhân văn – Giáo dục
Luận án tiến sĩ: 越南大学生人格特征对心理压力的影响:应对方式的中介作用
Tác giả: Hoang The Hai
Chuyên ngành: 发展与教育心理学
Năm: 2018.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Quản lý xây dựng trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả:Thái Văn Thanh
Chuyên ngànhQuản lý giáo dục
Năm: 2015.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Ngôn ngữ - Văn hóa
Luận án tiến sĩ: Effects of Task Types on Interactional Competence in Oral Communication Assessment
Tác giả:  Vo Thanh Son Ca
Chuyên ngành: Applied Linguistics and Technology
Năm: 2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: A Study of Translation of Stylistic Devices in “Thời Xa Vắng” by Le Luu into English in “A Time Far Past"t
Tác giả:  Tran Thi Kieu Phuong
Chuyên ngành: English Linguistics
Năm: 2020
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ lý thuyết thẩm định
Chủ nhiệm:  ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN05-11. Năm 2020.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐHĐN, Vol.18, No.5.1, 2020
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN, Vol.18, No.5.1, 2020
Xem toàn văn các bài báo của Tạp chí số này
Vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Nhà B, 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: (+84)(236) 3817788; Email: jst-ud@udn.vn
http://jst.udn.vn/volume/205

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN NGUỒN MỞ

International Journal of Innovative Science and Research Technology
Tạp chí Quốc tế Khoa học Mới và Công nghệ Nghiên cứu IJISRT (International Journal of Innovative Science and Research Technology) là một nền tảng quốc tế được bình duyệt truy cập mở, là nơi mà việc xuất bản các bài báo khoa học được bình duyệt và có chất lượng hàng đầu của các nhà khoa học và kỹ sư hoạt động trí óc ở mức độ cao luôn được hoan nghênh. Tại đây tính sáng tạo mới mẻ được chú trọng trước tiên. Các bài báo nghiên cứu nguyên gốc được đánh giá cao. Các tác giả cũng có thể nộp các phiên bản mở rộng của những bài báo nghiên cứu/bài báo trong các hội nghị đã từng được xuất bản trước kia. Thủ tục chọn lọc để bình duyệt được sử dụng để chọn ra những bài báo khoa học xuất bản, do đó bảo đảm tính độc nhất vô nhị, tính phù hợp, và tính có thể đọc được. Việc các bài báo khoa học đã xuất bản được tìm kiếm và trích dẫn với số lượng lớn trong cộng đồng khoa học phần lớn được quyết định bởi chính sách lập chỉ mục rộng rãi do IJISRT sử dụng. Chính vì vây, tạp chí này xuất hiện trong danh sách các trang web xuất bản bài báo khoa học hàng đầu. Tạp chí mở này đặc biệt đề cập đến tất cả các vấn đề thu hút rất nhiều độc giả thuộc các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật khác nhau và các lĩnh vực khác có liên quan. IJISRT có vô số các mặt thuận lợi để nâng cao năng lực nghiên cứu và thúc đẩy các ngành nghề học thuật..
Đường link trang web
International Journal of English Language and Linguistics Research - IJELLR
Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ học Quốc tế (International Journal of English Language and Linguistics Research - IJELLR) là một tạp chí được bình duyệt quốc tế được xuất bản vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 bởi Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Châu Âu (ECRTD), Vương Quốc Anh. IJELLR hoan nghênh các bài báo nghiên cứu về nguồn gốc ngôn ngữ, ký hiệu & biểu tượng, sự lĩnh hội ngôn ngữ của trẻ em, sự thay đổi và lịch sử ngôn ngữ bao gồm từ nguyên học, cấu trúc từ, cấu trúc câu, khái niệm tính chính xác, âm của ngôn ngữ, cách phiên âm, các phương thức nói và viết, phân tích diễn ngôn và đàm thoại không có bản viết sẵn, phỏng vấn theo kịch bản, lối nói theo gợi ý, phương ngữ, văn học & ngôn ngữ ẩn dụ, truyền hình và truyền thanh, báo chí, quảng cáo, tuyên truyền, tu từ học, tiếng Anh giản dị & lối văn cầukỳ, hiệu đính và viết đúng phong cách, ngôn ngữ học nghiên cứu: ngôn ngữ học tính toán, ngôn ngữ học so sánh, ngôn ngữ học đối chiếu, ngôn ngữ học Corpus /ngôn ngữ học khối liệu, phương ngôn học, ngôn ngữ học hình sự, ngữ pháp, ngôn ngữ học lịch sử, lý luận dạy tiếng, học ngôn ngữ, giảng dạy ngôn ngữ, ngôn ngữ chuyên ngành,từ vựng học, hình thái học, ngôn ngữ học tư duy, phép chính tả, ngữ âm học, âm vị học, ngữ dụng học, ngữ nghĩa học, ngôn ngữ học xã hội, phong cách học …
Tạp chí Khoa học (Journal of Science)

Tạp chí Khoa học (Journal of Science) được thành lập năm 1985 nhằm xuất bản các bài báo nghiên cứu quốc gia và quốc tế về tất cả các lĩnh vực của khoa học tự nhiên và quốc tế, các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực khoa học vật liệu, tạp chí Journal of Science thông báo phát hành Tạp chí Khoa học: Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices).Việc xuất bản ấn phẩm định kỳ mới này sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu cơ hội xuất bản nghiên cứu liên quan đến tất cả các lĩnh vực của khoa học và công nghệ vật liệu trong hàng loạt số phát hành của Tạp chí Khoa học. Là một ấn bản truy cập mở toàn diện, Tạp chí Khoa học: Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến sẽ công bố tất cả những bài bài đã được xuất bản, làm cho công trình nghiên cứu có thể sẵn sàng cho tất cả mọi người đọc và chia sẻ. Được xuất bản bởi Đại Học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam, tạp chí này được sản xuất bởi Elsevier, mái nhà của Vật liệu Ngày nay (Materials Today), và được lưu trữ tại ScienceDirect. Tạp chí Khoa học: Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến là một tạp chí truy cập mở quốc tế xuất bản những bài báo nghiên cứu được bình duyệt, các bài nghiên cứu và các bài phê bình bàn về sự tổng hợp, gia công, mô tả đặc tính, sự trình diễn, mô hình hóa, mô phỏng và các ứng dụng của các vật liệu chức năng và linh kiện tiên tiến như là: vật liệu sinh học, vật liệu xanh, vật liệu năng lượng, vật liệu sắt điện; vật liệu cấu trúc thấp chiều, vật liệu từ tính, mtamaterials (siêu vật liệu), vật liệu Nano và composite, công nghệ Nano, vật liệu quang học, vật liệu thông minh, chất bán dẫn, và chất siêu dẫn.

Đường link trang web
International Journal of Advanced Research - IJAR

Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Tiên tiến (International Journal of Advanced Research - IJAR) là một tạp chí quốc tế được bình duyệt nguồn mở xuất bản hàng tháng các bài báo nghiên cứu, các bài báo phê bình và những bài báo nghiên cứu ngắn trong tất cả các lĩnh vực. Mỗi bài báo được xuất bản trong tạp chí IJAR được cung cấp một Định danh Đối tượng Số (DOI) duy nhất và các siêu dữ liệu được nộp cho CrossRef. và Google Scholar. IJAR có chỉ số h (h-index) là 12 và chỉ số i10-index là 21 theo Báo cáo Trích dẫn của Google (Google Citation Report). Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Tiên tiến tìm kiếm các bài báo phê bình, các báo cáo trường hợp và các bài báo nghiên cứu mang tính đóng góp nguyên gốc từ tất cả các lĩnh vực như: các ngành khoa học về sự sống (các ngành khoa học nông nghiệp & sinh học, công nghệ sinh học, hóa sinh, di truyền học, sinh học phân tử, khoa học môi trường, sinh thái học, nhện học, đa dạng sinh học và bảo tồn, côn trùng học, hồ học, ngư học, nhuyễn thể học, miễn dịch học và vi trùng học, thần kinh học, sinh học biển); khoa học về sức khỏe (y học và nha khoa, điều dưỡng và các ngành nghề về sức khỏe, dược lý học và độc chất học, khoa học dược phẩm, khoa học thú y, và thú y); khoa học và kỹ thuật vật lý và hóa học (kỹ thuật hóa học, hóa học, khoa học máy tính, khoa học và trái đất và hành tinh, năng lượng, toán học, vật lý và thiên văn, kỹ thuật, khoa học vật liệu, thống kê học); khoa học xã hội và nhân văn (nghệ thuật và nhân văn, quản lý kinh doanh, quản lý khách sạn, quản lý, du lịch, kế toán, khoa học về việc đưa ra quyết định, giáo dục, kinh tế học, luật, tài chính, tâm lý học, chính trị học, giáo dục thể chất, văn học Anh, công tác xã hội và lịch sử)

Đường link trang web
Kho lưu trữ Munich Personal RePEc Archive (MPRA)

Kho lưu trữ tài nguyên số này phổ biến các bài báo nghiên cứu khoa học của những nhà kinh tế mong muốn công trình của họ sẵn có miễn phí thông qua mạng lưới RePEc nhưng không liên kết với bất cứ tổ chức nào xúc tiến vấn đề đó. Công việc này sẽ được thực hiện thông qua EconPapers, Ideas và các dịch vụ khác. Kho lưu trữ Munich Personal RePEc Archive (MPRA) là một sáng kiến của các nhà kinh tế của mạng lưới RePEc đến từ nhiều quốc gia khác nhau và Thư viện Đại học Munich, Đức, chịu trách nhiệm vận hành. MPRA chấp nhận các bài nghiên cứu khoa học sơ bộ và sách bằng tất cả các ngôn ngữ, nói cách khác, đó là những đóng góp cho nghiên cứu kinh tế có định hướng học thuật nghiêm ngặt để sau này xuất bản trong một tạp chí hay một cuốn sách. MPRA chấp nhận các kỹ yếu hội nghị nếu các đóng góp cá nhân được nộp một cách riêng biệt. MPRA cũng chấp nhận các phiên bản điện tử của các bài báo hay sách đã từng được xuất bản theo thỏa thuận của người sở hữu quyền tác giả. Kho lưu trữ tài nguyên số này chứa 47.150 biểu ghi.

Đường link trang web
American International Journal of Social Science

Tạp chí Quốc tế của Mỹ về Khoa học Xã hội (American International Journal of Social Science) là một tạp chí được bình duyệt kín hai chiều do Trung tâm Thúc đẩy Ý tưởng Hoa Kỳ xuất bản. Sứ mệnh của AIJSS là cung cấp một nền tảng trí tuệ dành cho các học giả quốc tế. AIJSS có mục tiêu thúc đẩy các nghiên cứu liên ngành trong các ngành khoa học xã hội và trở thành tạp chí hàng đầu trong ngành khoa học xã hội trên thế giới. Tạp chí này xuất bản các bài báo nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế học, quan hệ quốc tế, luật, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu dân số, khoa học chính trị, lịch sử, báo chí và truyền thông đại chúng, quản trị công ty, nghiên cứu giao thoa văn hóa, hòa bình và xung đột, thư viện và khoa học thông tin, quản trị công, tâm lý học, triết học, xã hội học, nghiên cứu phụ nữ, nghiên cứu tôn giáo, phúc lợi xã hội, nhân chủng học, ngôn ngữ học, giáo dục, quản lý, tiếp thị, tài chính, nghiệp vụ ngân hàng, kế toán, quả lý nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, khách sạn và du lịch, phát triển khởi nghiệp, đạo đức kinh doanh v.v…Tạp chí xuất bản cả phiên bản in và phiên bản điện tử.

Đường link trang web
Khoa học Mở BMJ (BMJ Open Science)

Khoa học Mở BMJ (BMJ Open Science)là một tạp chí mới truy cập mở xuất bản những nghiên cứu tiền lâm sàng và cơ bản có liên quan đến y tế. Quy mô của tạp chí rất rộng và bao phủ rất nhiều loại nghiên cứu y sinh tiền lâm sàng và tịnh tiến và nghiên cứu sử dụng phương pháp khoa học để nghiên cứu khoa học (meta-research). Được lãnh đạo bởi Tiến sĩ Emily Sena (Đại học Edinburgh) và đội ngũ biên tập quốc tế của bà, BMJ Open Science khuyến khích và khen thưởng các thông lệ nghiên cứu mở và tính minh bạch trong xuất bản và báo cáo.
Đường link trang web

American Journal of Nursing Science - AJNS

Mục đích của Tạp chí Khoa học Điều dưỡng của Mỹ (American Journal of Nursing Science - AJNS) là cung cấp một cơ chế chia sẻ tri thức liên quan đến nâng cao chăm sóc y tế và thúc đẩy sự phát triển của ngành điều dưỡng.Tạp chí tìm kiếm các bản thảo có tính đóng góp nguyên thủy báo cáo công trình nghiên cứu học thuật về nghệ thuật và khoa học điều dưỡng. Các bài báo mang tính đóng góp nguyên thủy có thể là những nghiên cứu thực nghiệm và định tính, các bài phê bình, các bài báo về phương pháp luận, báo cáo ngắn gọn, các nghiên cứu trường hợp và thư gửi tòa soạn. Tất cả các bài báo nghiên cứu trong AJNS sẽ được bình duyệt nghiêm ngặt, dựa trên sự sàng lọc ban đầu của biên tập viên và được bình duyệt kín bởi một chuyên gia bình duyệt. Các chủ đề liên quan đến tạp chí này bao gồm nhưng không giới hạn: ngành điều dưỡng có chất lượng, đạo đức và quản lý ngành điều dưỡng, giáo dục và tư vấn bệnh nhân, đào tạo liên tục y tá, các vấn đề về quản lý, chăm sóc y tế, chính sách ngành điều dưỡng, chẩn đoán và kê đơn, giáo dục điều dưỡng ….
Đường link trang web

Michigan Mở (Open Michigan)

Chào mừng các bạn đến với Michigan Michigan Mở (Open Michigan)mới! Cộng tác với Thư viện Đại học và Công nghệ thông tin về Y tế và Dịch vụ, Open Michigan là ngôi nhà dành cho tất cả mọi thứ mở tại Đại học Michigan – bao gồm tri thức chuyên môn và các dịch vụ dành cho các nguồn tài nguyên giáo dục mở, dữ liệu mở và các ấn bản mở. Open Michigan khuyến khích các học giả và sinh viên tối đa hóa sự ảnh hưởng của công trình của họ thông qua chia sẻ mở. Là một cơ quan nhà nước, Đại học Michigan cam kết phục vụ cộng đồng đại học của nhà trường, cư dân của bang Michigan, và thế giới rộng lớn hơn mà chúng ta đang sống. Điều đó có nghĩa là phải bảo đảm rằng những nghiên cứu do ngân sách công đầu tư (và các dữ liệu cơ bản của nó) đều có thể tiếp cận được đối với các công dân, đồng thời cung cấp một nền tảng cho giảng viên và sinh viên tìm thấy và tái sử dụng tài liệu giáo dục chất lượng cao, và giáo dục các học giả về lợi ích của việc chia sẻ công trình của họ với thế giới bên ngoài khuôn viên đại học Michigan.
Đường link trang web

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thư viện

Hiệp hội Cộng đồng Khoa học Quốc tế xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thư viện được bình duyệt quốc tế. Tầm nhìn của Hiệp hội Cộng đồng Khoa học Quốc tế là xuất bản các bài nghiên cứu, bài báo nghiên cứu, các bài phê bình, các bài tóm tắt kết quả gần đây trong các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, nghiên cứu trường hợp và các bài nghiên cứu ngắn trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu con người mà không có hạn chế về tài chính. Những chủ đề bao quát của các nghiên cứu trong lĩnh vực củaTạp chí Nghiên cứu Khoa học Thư viện bao gồm các nguyên tắc, thư viện số, thư viện tự chủ, khoa học thư viện và công nghệ, thông tin kinh tế dành cho thư viện, hệ thống truyền thông và sự đổi mới gần đây trong các thư viện, nghề thư viện, sự phát triển của thư viện điện tử, các hệ thống lập kế hoạch và kết nối mạng, khái niệm kết nối mạng của các thư viện đại học, kết nối mạng truyền thông xã hội và thư viện công cộng, phát triển mới dành cho các thư viện đại học nghiên cứu, hành vi nghiên cứu sinh và giảng viên trong thư viện, các kết quả chính nổi bật và những đề xuất và các hệ thống quản lý sách dành cho thư viện…Tạp chí xuất bản hai lần trong năm, một số phát hành vào 21 tháng 6 và số kia phát hành vào 21 tháng 12.

Đường link trang web

HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ TRÊN DSPACE CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Dspace là hệ thống lưu trữ đầy đủ các tài liệu số bao gồm:
- Báo cáo tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
- Tạp chí Khoa học & Công nghệ (chỉ số ISSN 1859-1531)
- Luận án tiến sĩ (của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng)
- Luận án thạc sĩ (của cán bộ, giảng viên và học viên cao học của Đại học Đà Nẵng)
- Sách chuyên đề, chuyên khảo
- Giáo trình
- Các tạp chí, bài báo, thông tin khoa học … và nhiều tài liệu số khoa học hữu ích khác
Danh mục các tài liệu mới nhất được nhập trên Dspace
Thông tin liên hệ: Tổ Thông tin-Học liệu, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng,
ĐT: (+84) (236)3849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Copyright by The Center for Learning Information Resources and Communication -
The University of Danang
76238f27-889d-40eb-8054-3f1c19fb9a89.jpg
Thông tin nội bộ kết nối hoạt động truyền thông, học liệu và thư viện.
Bản quyền của Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng.
Contact us: Email: clirc@ac.udn.vn - Add: 11 floor, block B, 41 LeDuan St, HaiChau Dist, Danang City – Vietnam.

outline-color-facebook-96.png outline-color-forwardtofriend-96.png