Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Bản tin học liệu số 3-2021 !
Nhằm chia sẻ, kết nối, hỗ trợ Quý cán bộ, giảng viên, sinh viên và người dùng tin tiếp cận các tài nguyên số, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông-Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin Học liệu định kỳ (số 3-2021).
Bản tin giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học (luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, báo cáo đề tài, nghiên cứu khoa học và các bài báo của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng…) được Trung tâm “số hoá”, hệ thống, giới thiệu cùng với các nguồn thông tin mở hữu ích thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và trao đổi học thuật trong kỷ nguyên số. Bên cạnh các nguồn tài nguyên học liệu nội sinh, Trung tâm cũng liên kết, chọn lọc, giới thiệu nhiều nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở của nhiều tổ chức khoa học, giáo dục, thư viện uy tín trong và ngoài nước nhằm mở rộng, gia tăng cơ hội chia sẻ khai thác các nguồn thông tin mở hữu ích với mong muốn đáp ứng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu và học thuật trong kỷ nguyên số.
Thông tin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng, tầng 11, Tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Tel: 02363.849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Trân trọng./.

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN NỘI SINH
Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ
Luận án tiến sĩ:   Extraction, Characterization and Applications of Pectin from Fruit Wastes
Tác giả: Dao Thi Anh Thu
Chuyên ngành: Biotechnology
Năm: 2021
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu xử lý bùn cặn từ trạm xử lý nước thải đô thị bằng quá trình phân hủy kỵ khí kết hợp thu hồi Biogas
Tác giả: Dương Gia Đức
Chuyên ngành: Công nghệ môi trường
Năm: 2015
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ: Phân tích dáng đi của con người trong hỗ trợ chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng cho người cao tuổi và khuyết tật vận động
Chủ nhiệm: TS. Võ Đức Hoàng
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: KYTH-59(B2018.DNA.08). Năm 2020.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hệ thống plasma phóng điện màn chắn (DBD) ứng dụng trong xử lý nước thải
Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Hoa
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2019-DN06-17. Năm 2021.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Kinh tế - QTKD – Luật
Luận án tiến sĩ: Copyright Observance in the Digital Age: Norms and Practices in Online Fanfiction Communities
Tác giả: Pham Minh Thy Van
Chuyên ngành: Intellectual Property Law
Năm: 2021
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Hoàng Văn Duy
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Năm:2019
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mức độ đa dạng hóa ngành nghề đến giá trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp ở Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Xuân Trang
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2018-ĐN04-16. Năm 2020.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Tự nhiên – Y – Sinh, Dược học
Luận án tiến sĩ:  Nghiên cứu thu nhận, đánh giá đặc tính của Lipase thực vật và khả năng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
Tác giả: Phan Thị Việt Hà
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm
Năm: 2021
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận văn thạc sĩ:  Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và hạt cây chùm ngây
Tác giả: Võ Thị Diệu
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
Năm: 2016
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Đề tài cấp Bộ:  Nghiên cứu tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc tương tự Graphene
Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2019-ĐNA-07. Năm 2021.
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Khoa học Xã hội nhân văn – Giáo dục
Luận văn thạc sĩ: Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên ở các trường mầm non quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
Tác giả: Châu Thị Bích Liên
Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục
Năm: 2015
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Ngôn ngữ - Văn hóa
Luận án tiến sĩ: A Cognitive Study of Expressions of Metaphor of Love in English Versus Vietnamese
Tác giả:  Ho Trinh Quynh Thu
Chuyên ngành: English linguistics
Năm: 2018
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
Luận án thạc sĩ: An Error Analysis of Subordinating Conjunctions in Written Examinations of Vietnamese Secondary School Students
Tác giả:  Huynh Uyen Tram
Chuyên ngành: English Language
Năm: 2021
Xem chi tiết
Link file tóm tắt
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐHĐN, VOL. 18, NO. 12.1, 2020
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN, Vol.18, No.12.1, 2020
Xem toàn văn các bài báo của Tạp chí số này
Vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 10, Nhà B, 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: (+84)(236) 3817788; Email: jst-ud@udn.vn
http://jst.udn.vn/volume/212

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN NGUỒN MỞ

Journal of In Silico and In Vitro Pharmacology
Tạp chí Dược lý học thực hiện trong Ống nghiệm và trên Máy tính (Journal of In Silico and In Vitro Pharmacology) là một tạp chí học thuật được bình duyệt truy cập mở gồm rất nhiều lĩnh vực trong ngành này và tạo ra một nền tảng dành cho các tác giả xuất bản nguồn thông tin toàn diện và rất đáng tin cậy về các khám phá và các diễn tiến hiện hành là các bài báo mang tính đóng góp nguyên thủy, các bài báo phê bình, các báo cáo trường hợp, các bài nghiên cứu ngắn v.v…, truy cập trực tuyến miễn phí dành cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.
Đường link trang web
The Open Bioinformatics Journal
Tạp chí Tin Sinh học Mở (The Open Bioinformatics Journal) là một tạp chí trực tuyến Truy cập Mở xuất bản các bài báo nghiên cứu, các bài phê bình/các bài phê bình ngắn, thư từ , thử nghiệm lâm sàng và các số báo trình bày chủ đề đơn nhất được mời để bình chọn trong tất cả các lĩnh vực tin sinh học và sinh học tính toán. Chủ đề của tạp chí này bao gồm y sinh, tập trung vào việc thu thập dữ liệu lớn, phân tích, các phương pháp tính toán và thống kê dành để lập mô hình và phân tích dữ liệu sinh học, và mô tả các thuật toán và cơ sở dữ liệu mới.
Austin Publishing Group

Tập đoàn Xuất bản Austin (Austin Publishing Group) là một nhà xuất bản truy cập mở mới nổi chuyên về khoa học, công nghệ và y học phục vụ cho cộng đồng y sinh thông qua các sáng kiến của nó. Tập đoàn Xuất bản Austin là nhà xuất bản học thuật có trên 100 tạp chí truy cập mở được bình duyệt về các chủ đề khác nhau như là y sinh, dược phẩm, khoa học sự sống, môi trường, kỹ thuật và quản lý. Tập đoàn Xuất bản Austin xuất bản sách điện tử truy cập mở cung cấp truy cập miễn phí tài liệu khoa học. Sứ mệnh của Tập đoàn Xuất bản Austin là tạo điều kiện thuận lợi truy cập miễn phí dữ liệu khoa học thông qua một nền tảng truy cập mở, được ủng hỗ mạnh mẽ bởi sự đóng góp vô giá của ban biên tập và ban cố vấn hùng mạnh.

Đường link trang web
EconJournals

EconJournals là một nền tảng quốc tế dành cho các nhà khoa học, các nhà kinh tế học, các nhà quản lý, các giáo sư và sinh viên có liên quan đến tất cả dòng nghiên cứu để xuất bản nghiên cứu chất lượng cao và các bài báo phê bình. EconJournals vận hành như một nhà xuất bản bài báo nghiên cứu xuất sắc có danh tiếng toàn cầu về những tạp chí có chất lượng. EconJournals xuất bản 3 tạp chí trực tuyến quốc tế được bình duyệt kín hai chiều bao gồm: International Journal of Economics and Financial Issues (IJEFI), ISSN: 2146-4138 and 2164-4138; International Journal of Energy Economics and Policy (IJEEP), ISSN: 2146-4553; và International Review of Management and Marketing (IRMM), ISSN: 2146-4405.

Đường link trang web
Munich Personal RePEc Archive (MPRA)

Munich Personal RePEc Archive (MPRA) là kho tài nguyên số có mục tiêu phổ biến các bài nghiên cứu của các nhà kinh tế học muốn làm cho công trình của họ sẵn có miễn phí thông qua mạng lưới RePEc nhưng không phải là đơn vị trực thuộc của bất cứ cơ quan nào tạo ra sự thúc đẩy đó. Công trình này được làm cho sẵn có để dùng thông qua EconPapers, Ideas và các dịch vụ khác. MPRA chấp nhận các bài báo nghiên cứu sơ bộ và sách bằng tất cả các ngôn ngữ, nghĩa là, các đóng góp với nghiên cứu kinh tế có định hướng học thuật nghiêm ngặt để sau này xuất bản trong một tạp chí hoặc một cuốn sách. MPRA chỉ chấp nhận các kỷ yếu hội nghị nếu các đóng góp cá nhân được nộp riêng rẽ. MPRA cũng chấp nhận các phiên bản điện tử của các bài báo hoặc cuốn sách trước đây đã được xuất bản theo thỏa thuận về quyền tác giả. Kho tài nguyên số này chứa 51.843 biểu ghi.

Đường link trang web
European Journal of Tourism Research

Tạp chí Châu Âu Nghiên cứu Du lịch (European Journal of Tourism Research) là một tạp chí học thuật truy cập mở trong lĩnh vực du lịch do Đại học Quản trị Varna, Bulgary xuất bản. Mục tiêu của nó là cung cấp một nền tảng để thảo luận những vấn đề lý thuyết và thực nghiệm về du lịch. Tạp chí hoan nghênh các ấn bản phẩm từ tất cả các lĩnh vực được kết nối với du lịch như là quản lý du lịch, tiếp thị du lịch, xã hội học du lịch, tâm lý học trong du lịch, địa lý du lịch, khoa học chính trị trong du lịch, toán học, thống kê học du lịch, nhân học du lịch, văn hóa và du lịch, di sản và du lịch, bản sắc dân tộc và du lịch, công nghệ thông tin trong du lịch và các vấn đề khác. Tạp chí được lập chỉ mục trong Scopus và Clarivate Analytics' Emerging Sources Citation Index.

Đường link trang web
International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology - IJRASET

Tạp chí Quốc tế Nghiên cứu trong Khoa học Ứng dụng và Công nghệ Kỹ thuật (International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology - IJRASET) là một tạp chí trực tuyến đa ngành truy cập mở được bình duyệt quốc tế có ISSN: 2321-9653, Hệ số ảnh hưởng: 7.429. Tạp chí xuất bản 12 số một năm. IJRASET chấp nhận các bài báo liên quan đến tất cả các lĩnh vực giống như kỹ thuật, khoa học, công nghệ, sinh trắc học, quản lý, trí tuệ nhân tạo, robot học, khoa học y tế, khoa học nông nghiệp, khoa học nha khoa, chăm sóc sức khỏe, luật, nghệ thuật và nhân văn và nhiều chủ đề khác. IJRASET xuất bản các bài báo có tính đóng góp nguyên thủy và có chất lượng, các bài báo phê bình, luận văn, luận án và kỷ yếu hội nghị. Ấn phẩm của IJRASET được lập chỉ mục với Google Scholar, Research Gate, Thomson Reuters Researcherid, Academia, Issuu, Scribd, và nhiều tổ chức khác nữa.
Đường link trang web

Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing

Tạp chí Du lịch, Di sản & Tiếp thị Dịch vụ (Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing) là một tạp chí truy cập mở, đa ngành, quốc tế được bình duyệt kín hai chiều, có mục tiêu thúc đẩy và nâng cao nghiên cứu ở các cấp độ kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô về du lịch, di sản và tiếp thị dịch vụ. ISSN của tạp chí này là 2529-1947. Tạp chí được xuất bản hai lần một năm (Mùa Đông và Mùa Hè) và do hai đơn vị học thuật của Trường Kinh tế & Kinh doanh của Đại học Hellenic quốc tế sở hữu và đồng quản lý: Chương trình Nghiên cứu Sau đại học về Quản lý & Tổ chức Du lịch và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu về Du lịch “Tourlab”. Đại học Hellenic quốc tế là trường đại học công lớn thứ ba ở Hy Lạp.
Đường link trang web

Global Journal of Environmental Science and Management - GJESM

Tạp chí Toàn cầu Khoa học Môi trường và Quản lý (Global Journal of Environmental Science and Management - GJESM) là một ấn phẩm xuất bản theo quý truy cập mở. Tạp chí này hoan nghênh những đóng góp nguyên thủy, mới và có độ ảnh hưởng cao từ khoa học Môi trường và các vấn đề quản lý liên quan. Tạp chí GJESM đã được lập chỉ mục trong các cơ sở dữ liệu nổi tiếng trên thế giới chủ yếu là: Web of Science, Scopus (CiteScore = 2.9), Scimago Journal Rank (Q2), EBSCO, ProQuest, Cabi, Chemical Abstracts, ResearchGate - Journal Impact = 1.61 và ISC (Q1) = Core Publication Impact Factor = 0.639. Tạp chí cũng là thành viên của Ủy Ban Đạo đức Xuất bản (COPE). Tất cả các bản thảo đã được được kiểm tra để phát hiện sự giống nhau thông qua một phần mềm đáng tin cậy có tên iThenticate nhằm đảm bảo tính độc đáo và sau đó được bình duyệt nghiêm ngặt bởi các thành viên hội đồng bình duyệt quốc tế.
Đường link trang web

Journal of Clinical research and Pharmacy

Tạp chí Nghiên cứu Lâm sàng và Dược (Journal of Clinical research and Pharmacy) là một tạp chí truy cập mở đa ngành, được bình duyệt tập trung vào việc phổ biến tri thức liên quan đến những phát triển nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng và dược học. Tạp chí phục vụ thông tin khoa học, các nghiên cứu và các kết quả khoa học của các ngành dược phẩm và khoa học quốc tế khác nhau, các học viện và các diễn đàn. Journal of Clinical research and Pharmacy đã được thiết kế để bao quát tất cả các lĩnh vực nghiên cứu có bất cứ mối liên hệ và ảnh hưởng đến nghiên cứu lâm sàng và dược. Tạp chí Nghiên cứu Lâm sàng và Dược xuất bản các bản thảo quản lý dữ liệu lâm sàng, dược lý học lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng, đạo đức nghiên cứu lâm sàng, thực hành lâm sàng tốt, nghiên cứu điều dưỡng, nghiên cứu giả dược, khám phá thuốc, nghiên cứu Meta-analysis (một kỹthuật thống kê để kết hợp kết quả của nhiều nghiên cứu độc lập), nghiên cứu thực nghiệm, tin học dược và thuốc có phóng xạ dùng để chuẩn đoán bệnh. Mục tiêu của tạp chí là phát triển một chuẩn xuất sắc về nghiên cứu cơ bản và tịnh tiến nâng cao sức khỏe con người và điều trị bệnh trong cộng đồng và trên toàn cầu. Tạp chí thúc đẩy và nâng cao nghiên cứu định hướng nghiên cứu lâm sàng và dược học thu hút sự quan tâm của độc giả thế giới.

Đường link trang web

GIỚI THIỆU SÁCH TỪ NGUỒN ĐƯỢC TRAO TẶNG

Đơn vị tặng: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Danh mục dưới đây bao gồm những công trình nghiên cứu được biên soạn, xuất bản trong khuôn khổ Đề án: “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.”

Tên sách: Văn hóa Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII - XIX
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hằng
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính : Chuyên luận Văn hóa Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII - XIX của tác giả Nguyễn Thị Việt Hằng là một công trình nghiên cứu, sưu tầm và giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu và các nét đặc trưng của văn học Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XVII - XIX. Ngoài Lời Mở đầu, các nội dung chính của công trình này được trình bày thành 3 chương. Chương I trình bày những vấn đề chung về văn học Phật giáo và văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII – XIX: khái niệm “văn học Phật giáo”, vấn đề phân kỳ văn học Phật giáo Việt Nam, khái lược về diễn trình lịch sử Phật giáo và văn học Phật giáo Việt Nam thời trung đại. Chương II bàn về những tiếp nối về tư tưởng và đặc điểm của văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII – XIX: tinh thần dung hòa tông giáo, luận giảng vấn đề “cốt tủy” của Phật học, thể hiện quan niệm cơ bản của Phật giáo và lý giải cuộc đời, ca ngợi sự huyền vi của đạo Phật, ca ngợi, khuyên nhủ và chỉ dẫn phương pháp tu tập, và tinh thần dung hợp các tông phái đạo Phật. Chương III bàn về những tiếp nối và đặc trưng nghệ thuật của văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII –XIX: thể loại, và ngôn ngữ nghệ thuật. Cuối công trình là Kết luận, Phụ lục, và Tài liệu Tham khảo.
Tên sách: Câu đồng dao làng Vòi
Tác giả: Lưu Quốc Hòa
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Tác giả Lưu Quốc Hòa là một trong những cây bút năng động của văn học Hà Nam trong những năm gần đây. Anh đã sáng tác nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại, và rất thành công về mãng truyện ngắn. Câu đồng dao làng Vòi giới thiệu những truyện ngắn tiêu biểu của anh. Truyện ngắn của Lưu Quốc Hòa hầu hết nói về các miền quê, đặc biệt là những khu vực nông thôn mới nơi mà các vấn đề nhức nhối và nổi cộm vẫn còn tồn tại và không thể nào nhanh chóng giải quyết. Đọc các truyện của Lưu Quốc Hòa, độc giả có thể rõ ràng nhận thấy tác giả đã phát hiện những khó khăn mà người nông dân đang đối mặt. Những khó khăn này được đem đưa vào trong truyện ngắn của anh, nặng nề và vô vọng như một tiếng thở dài. Một số truyện ngắn được giới thiệu trong bộ sưu tập này là: Lời nguyền chưa hóa giải, Câu đồng dao làng Vòi, Những mảnh đời góc chợ, Cưới ở nhà quê …
Tên sách: Bản giao hưởng mùa xuân (Tập I & II)
Tác giả: Nguyễn Văn Mừng
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Bản giao hưởng mùa xuân là tiểu thuyết đầu tiên của Nguyễn Văn Mừng, một gương mặt hoàn toàn mới của diễn đàn văn học Yên Bái. Tiểu thuyết kể về cuộc sống và cuộc đấu tranh của người Việt Nam trong những năm 60 và 70 của thế kỷ 20. Nhân vật chính của Bản giao hưởng mùa xuân là Xiết Giang sinh ra trong một gia đình làm nông ở một làng quê nghèo gần sông Chảy có nhiều phong tục đẹp và truyền thống yêu nước. Xiết Giang nhập ngũ khi đất nước dốc toàn lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, giành độc lập và tự do. Anh che giấu tình yêu của mình với ý nghĩ cao thượng và thuần khiết rằng nếu anh chết, bạn gái của anh sẽ bớt đau thương và có thể tiếp tục sống. Những gian khổ và khó khăn mà anh đối mặt trong cuộc chiến gắn kết với nhiều sự kiện lịch sử, với những con người thật và việc thật, làm cho câu chuyện trở nên thú vị và lôi cuốn. Cuối cùng, khi đất nước thống nhất, Xiết Giang cũng có được hạnh phúc của riêng mình khi anh ấy lại gặp được bạn gái trong mơ của mình.
Tên sách: Ven cánh rừng ký ức
Chủ biên: Cao Duy Thảo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Nhà văn Cao Duy Thảo thuộc về thế hệ các nhà văn “chống Mỹ” tiếp tục “cày xới cánh đồng văn chương của mình.” Tương tự các nhà văn khác cùng thế hệ, ông không tránh được cuộc chiến mà ông tham gia với tư cách là người lính trước khi cầm bút sáng tác. Ven cánh rừng ký ức là tập bút ký những ghi chép yêu thích nhất của ông. Ven cánh rừng ký ức bao gồm 5 ghi chép, 3 trong số đó nói về “những câu chuyện cũ” trong 10 năm khi ông chiến đấu trên chiến trường Khu 5. Cao Duy Thảo đã sáng tác nhiều truyện ngắn và các ghi chép nói về những vùng đất ông đã sống khi ông còn trai trẻ. Tuy nhiên, những sáng tác này hình như chưa đủ để ông nói ra hết những gì ông muốn nói và chia sẻ những gì ông đã trải qua. Đây là lý do ông trở về “cánh rừng ký ức”. Những ghi chép trong tập bút ký này đã chạm đến trái tim của người đọc. Những bài báo trong công trình này gồm: Ven cánh rừng ký ức, Chiến trường, Những người bạn ở chiến khu, Theo chân doanh nhân Việt, và Xứ người.
Tên sách: Đi tìm cây rau đắng
Tác giả: Doãn Quang Sửu
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sân khấu
Năm xuất bản: 2020
Nội dung chính: Văn học miền núi là một không gian rộng lớn để các nhà văn tự do sáng tác, ở đó các nhà văn đã chọn truyện ngắn để thể hiện phong cách của mình và phản ánh hơi thở cuộc sống. Doãn Quang Sửu là một nhà văn được biết đến với nhiều truyện ngắn được giới thiệu trên các diễn đàn văn học của Tuyên Quang. Đi tìm cây rau đắng là tuyển tập truyện ngắn tiêu biểu của ông. Đi tìm cây rau đắng giới thiệu 11 truyện ngắn hình thành từ những câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày và chứa đựng nhiều mối quan tâm về cuộc sống và các giá trị đạo đức và xã hội hiện tại. Các câu chuyện do Doãn Quang Sửu sáng tác đem đến hương vị cuộc sống mạnh mẽ ở miền núi, được tạo ra từ sự khai thác không mệt mỏi của ông khi mô tả và định hình cốt truyện. Doãn Quang Sửu tràn đầy nhiệt huyết tìm hiểu cuộc sống và khéo léo khám phá các vấn đề, lão luyện trong việc phát triển cốt truyện và khá thành thạo trong mô tả tâm lý và tính cách của các nhân vật… Một số truyện ngắn trong tuyển tập này là: Người tình cũ, Ngôi nhà bên cửa rừng, Có gì mãi mãi?, và Người đàn ông mang tóc giả…
HỆ THỐNG TÀI LIỆU SỐ TRÊN DSPACE CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Dspace là hệ thống lưu trữ đầy đủ các tài liệu số bao gồm:
- Báo cáo tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
- Tạp chí Khoa học & Công nghệ (chỉ số ISSN 1859-1531)
- Luận án tiến sĩ (của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng)
- Luận án thạc sĩ (của cán bộ, giảng viên và học viên cao học của Đại học Đà Nẵng)
- Sách chuyên đề, chuyên khảo
- Giáo trình
- Các tạp chí, bài báo, thông tin khoa học … và nhiều tài liệu số khoa học hữu ích khác
Danh mục các tài liệu mới nhất được nhập trên Dspace
Thông tin liên hệ: Tổ Thông tin-Học liệu, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng,
ĐT: (+84) (236)3849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn
Copyright by The Center for Learning Information Resources and Communication -
The University of Danang
76238f27-889d-40eb-8054-3f1c19fb9a89.jpg
Thông tin nội bộ kết nối hoạt động truyền thông, học liệu và thư viện.
Bản quyền của Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng.
Contact us: Email: clirc@ac.udn.vn - Add: 11 floor, block B, 41 LeDuan St, HaiChau Dist, Danang City – Vietnam.

outline-color-facebook-96.png outline-color-forwardtofriend-96.png