skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thông báo về việc tiếp nhận tài liệu khoa học nộp lưu chiểu:

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 và để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19, bắt đầu từ ngày 13/1/2022 Trung tâm Thông tin- Học liệu và Truyền thông ĐHĐN tiếp nhận tài liệu khoa học (luận văn, luận án, báo cáo tổng kết đề tài KHCN) theo hình thức:
Trực tuyến: Xin vui lòng liên hệ qua Email: tailieuso@ac.udn.vn để được hướng dẫn chi tiết.
Liên hệ hỗ trợ: Tổ Thông tin Học liệu theo số điện thoại: (+84)(236) 3849324;
Kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Quý Thầy, Cô, Anh, Chị.
Trân trọng cám ơn và Kính báo./.


ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TÀI KHOẢN TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN HỆ THỐNG MẠNG THƯ VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (DÀNH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG).

Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng giới thiệu và kính mời cán bộ, giảng viên của ĐHĐN đăng ký tài khoản để truy cập và khai thác tài nguyên thông tin của Trung tâm Thông tin Học liệu & Truyền thông ĐHĐN trên Hệ thống Mạng thư viện ĐHĐN.
Vui lòng điền đầy đủ các mục. Xin cảm ơn. Đường link đăng ký Chính sách lưu thông tài liệu Hướng dẫn đăng nhập, đổi mật khẩu và tra cứu thông tin trên Primo


MẠNG THƯ VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
(The University of Danang Academic Library Network)

     Hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là mạng lưới gồm mười thư viện thuộc các Cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Thông tin Học liệu & Truyền thông ĐHĐN có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng. Trong hệ thống này, Trung tâm Thông tin Học liệu & Truyền thông ĐHĐN giữ vai trò chủ chốt trong việc quản lý, điều hành hệ thống sử dụng chung, thống nhất về các chuẩn nghiệp vụ thông tin thư viện quốc tế đảm bảo sự liên thông, đồng bộ giữa các thư viện Cơ sở giáo dục đại học thành viên và toàn hệ thống.

     Hệ thống mạng thư viện ĐHĐN sử dụng Mục lục thư mục chung được phát triển trên phần mềm công nghệ hiện đại của thế giới. Mục lục thư mục chung thư viện Đại học Đà Nẵng (UD – ALNET) cung cấp nguồn tài nguyên thông tin với hơn 200.000 nhan đề / 800.000 tài liệu bản in (bao gồm sách, ấn phẩm nhiều kỳ, luận văn, luận án, báo cáo khoa học và các tài liệu bản in khác); các cơ sở dữ liệu; tài liệu số và tài liệu điện tử hiện có tại Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, Mục lục thư mục chung (UD – ALNET) còn kết nối tìm kiếm đến một cơ sở dữ liệu xuất bản trực tuyến, tích hợp trên quy mô lớn chỉ mục trong môi trường điện toán đám mây, bao phủ hàng trăm triệu tài nguyên điện tử toàn văn như các bài báo, tạp chí khoa học, sách điện tử, kỷ yếu hội nghị khoa học, báo cáo kỹ thuật, luận văn … được thu hoạch từ các nhà xuất bản, từ kho số truy cập mở trực tuyến của hàng trăm trường đại học trên thế giới.

     Mục lục thư mục chung này cho phép người dùng tìm kiếm tất cả các tài liệu sẵn có từ nhiều thư viện khác nhau trong hệ thống trên cùng một giao diện thông qua một hộp tìm kiếm duy nhất (OneSearch).

     Trung tâm Thông tin Học liệu & Truyền thông và thư viện các Cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng ước mong sẽ làm hài lòng Quý bạn đọc.


HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

BẢN TIN HỌC LIỆU ĐỊNH KỲ

DANH MỤC SÁCH TẶNG


NGUỒN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN HỮU ÍCH MIỄN PHÍ

Trong mục này, người dùng thư viện có thể tìm thấy các nguồn thông tin cho nghiên cứu, giảng dạy về các chủ đề:

1. Khoa học máy tính
2. Tâm lý học
3. Khoa học xã hội
4. Ngôn ngữ
5. Khoa học tự nhiên & Toán học
6. Công nghệ
7. Nghệ thuật
8. Văn học
9. Lịch sử và địa lý
10. Sách điện tử miễn phí

NGUỒN HỌC LIỆU MỞ


TÀI NGUYÊN SỐ


YÊU CẦU & BIỂU MẪU TIẾP NHẬN TÀI LIỆU KHOA HỌC

1. Thông báo v/v tiếp nhận tài liệu khoa học (luận văn, luận án, và báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ)
2. Giấy cam kết (Mẫu 1)
3. Giấy cam kết và ủy quyền (Mẫu 2)
4. Giấy xác nhận (Mẫu 3)

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRƯNG BÀY

Xem toàn văn các luận án này vui lòng liên hệ Tổ Thông tin Học liệu - Trung tâm Thông tin Học liệu & Truyền thông, Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: Phòng B11.05- Quản trị & Khai thác tài nguyên số, Nhà B, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng;
Điện thoại: (+84)(236) 3849324;
Email: tailieuso@ac.udn.vn.
 
---------------

Đề tài: Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán - Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Chuyên ngành: Kế toán
Năm: 2021
Thời gian trưng bày: từ 18/12/2021 đến 17/01/2022
Xem file tóm tắt tiếng Việt / Xem file tóm tắt tiếng Anh
Xem file toàn văn /

---------------


Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Võ Hồng Tâm
Chuyên ngành: Kế toán
Năm: 2021
Thời gian trưng bày: từ 20/12/2021 đến 19/01/2022
Xem file tóm tắt tiếng Việt / Xem file tóm tắt tiếng Anh
Xem file toàn văn /

---------------


Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Thành
Chuyên ngành: Kế toán
Năm: 2021
Thời gian trưng bày: từ 31/12/2021 đến 30/01/2022

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...

  • Đang tìm kiếm cho
  • trongscope:(DSPUDN),scope:(DSPLBK),scope:(LBK),scope:(DUE),scope:(LSP),scope:(DSPDUE),scope:(LRC),scope:(DUED),scope:(LSKD),scope:(LVAD),scope:(DSPLNN),scope:(DSPLSP),scope:(DSPLSK),scope:(LNN),scope:(LSK),scope:(LTT),scope:(LKO),scope:(LYD),scope:(LVA),scope:(LTC),scope:(DUT),scope:(LNND),scope:(VKUD),scope:(LKOD),scope:(LYDD),scope:(LTCD),scope:(DUTD),scope:(DSPTTHL),scope:(DSPCIT),scope:(VKU),scope:(DSP6UDN),scope:(ALLD),scope:(LSPD),scope:(UDN),primo_central_multiple_fe
  • Xem ngay kết quả tìm kiếm truy xuất đầu tiên