skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ đăng kí được nếu cookie cho phép

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THƯ VIỆN KHOA Y DƯỢC

      Thư viện Khoa Y Dược là một thành viên trẻ trong Hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng. Thư viện Khoa Y Dược ra đời góp phần hỗ trợ Khoa Y Dược thực hiện nhiệm vụ cao cả: “đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế trong các bệnh viện và các cơ sở y tế trong khu vực cũng như trên cả nước; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y - dược.”.

      Trong thời gian qua, thư viện Khoa Y Dược đã nỗ lực xây dựng vốn tài liệu phục vụ cho 4 ngành đào tạo tại Khoa bao gồm: Y khoa, Dược, Răng Hàm Mặt, và Điều dưỡng. Tuy nhiên, vốn tài liệu chuyên ngành y- dược tại Thư viện Khoa vẫn còn khiêm tốn chưa đáp ứng được nhu cầu công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Y Dược. Do đó, việc tham gia vào hệ thống mạng thư viện chung Đại học Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho người dùng của thư viện Khoa Y Dược có thêm cơ hội tìm kiếm và tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin thuộc các lĩnh vực quan tâm một cách thuận lợi hơn, dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

      Mục lục chung thư viện Đại học Đà Nẵng (UD – ALNET) cung cấp nguồn tài nguyên thông tin với hơn 200.000 nhan đề / 800.000 tài liệu bản in (bao gồm sách, ấn phẩm nhiều kỳ, luận văn, luận án, báo cáo khoa học và các tài liệu bản in khác); các cơ sở dữ liệu; tài liệu số và tài liệu điện tử hiện có tại Đại học Đà Nẵng. Hơn nữa, mạng mục lục UD – ALNET còn kết nối tìm kiếm đến một cơ sở dữ liệu xuất bản trực tuyến, tích hợp trên quy mô lớn chỉ mục trong môi trường điện toán đám mây, bao phủ hàng trăm triệu tài nguyên điện tử toàn văn như các bài báo, tạp chí khoa học, sách điện tử, kỷ yếu hội nghị khoa học, báo cáo kỹ thuật, luận văn … được thu hoạch từ các nhà xuất bản, từ kho số truy cập mở trực tuyến của hàng trăm trường đại học trên thế giới. Đây là những lợi ích không thể phủ nhận mà Mục lục chung thư viện UD – ALNET đem lại cho người dùng của toàn hệ thống thư viện Đại học Đà Nẵng nói chung và của Thư viện Khoa Y Dược nói riêng.


Hướng dẫn đăng nhập

  


Hướng dẫn tra cứu và mượn tài liệu của Thư Viện

    
 • Bạn đọc tải về Hướng dẫn tra cứu tài liệu: tại đây
 •   
 • Bạn đọc tải về Hướng dẫn đặt mượn và gia hạn tài liệu: tại đây

    

Quy định phòng Giáo trình và phòng Đọc của Thư Viện

    
 • Bạn đọc tải về Quy định phòng giáo trình: tại đây

 • Bạn đọc tải về Quy định phòng đọc: tại đây

  • Biểu mẫu

      
   • Biểu mẫu quy trình bổ sung tài liệu từ nguồn mua theo yêu cầu: tại đây

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...