Danh mục tạp chí y khoa miễn phí trực tuyến

NGUỒN TẠP CHÍ

ĐỊA CHỈ WEB

INFORM

http://www.informnetwork.org/

WHO

http://www.who.int

Bộ Y tế Hoa Kỳ

 http://www.hhs.gov/

Viện Y tế Quốc gia (Cổng NIH)

http://www.nih.gov/icd/index.html

Trung tâm Kiểm soát và Phòng Bệnh (CDC)

 http://www.cdc.gov

Tạp chí y học thực hành

http://www.yhth.vn/Default.aspx

Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh

http://yds.edu.vn/tcyh/

Sức khỏe Cộng đồng  

http://www.suckhoecongdong.com/

Thông tin Thuốc và Biệt Dược

www.thuocbietduoc.com.vn

Hệ thống tra cứu văn bản điện tử - Bộ Y tế

http://emoh.moh.gov.vn/

Giáo trình điện tử - Bộ Giáo dục và Đào tạo

http://thuvientulap.org/

Cộng đồng sách điện tử:

 http://www.ebook.edu.vn/

Tổng hội Y học Việt Nam

www.yhocvietnam.com.vn

Viện CNTT-Thư viện y học Trung ương

http://lienthuvien.yte.gov.vn/

Bộ Y tế Việt Nam

www.moh.gov.vn

Free Medical journals

www.freemedicaljournals.com

Public health images library

http://phil.cdc.gov/phil/home.asp

Tạp chí trực tuyến các nước và khu vực

www.inasp.info

AJOL

www.ajol.info

Danh sách tạp chí của Tổ chức Y tế Geneva về Giáo dục và Nghiên cứu

www.gfmer.ch/medical_journals/fressmedical.php

Plos Medicine

http://www.plosmedicine.org

The new England journal of medicine

http://www.nejm.org/

International Journal of Medical Sciences

http://www.medsci.org/

Cleveland Clinic Journal of Medicine

http://www.ccjm.org/

Journal Watch

http://www.jwatch.org/

Oxford Journal - Medicine

http://www.oxfordjournals.org/subject/medicine/

Journal of medical Internet Research

http://www.jmir.org/

The Jama Network

http://jamanetwork.com/

Free medical journals

www.freemedicaljournals.com

Public Health Images library

http://phil.cdc.gov/phil/home.asp

Cảnh giá dược

http://canhgiacduoc.org.vn

Thuốc – Dược Phẩm

http://www.thuoc.net.vn/

Mạng thông tin Y tế TP.HCM

http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/

Hội Y học TP.HCM

http://hoiyhoctphcm.org.vn/

Annals of Internal Medicine

http://www.annals.org

Circulation

http://circ.ahajournals.org/

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology: Journal of the American HeartAssociation

http://atvb.ahajournals.org

Hypertension

http://hyper.ahajournals.org/

Journal of the American Heart Association

http://jaha.ahajournals.org/

Medicine & Science in Sports & Exercise

http://www.acsm-msse.org

Critical Care Medicine

http://www.ccmjournal.org

Journal of Health Science

http://jhs.pharm.or.jp

Stroke: A Journal of Cerebral Circulation

http://stroke.ahajournals.org

Hongkong Medical Journal

http://www.hkmj.org/

JVIR: Journal of Vascular and Interventional Radiology

http://www.jvir.org/

Journal of the American Society of Nephrology

http://jasn.asnjournals.org/

Journal of Medical Internet Research

http://www.jmir.org/

Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)

http://jamia.bmj.com/

Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery

http://www.co-otolaryngology.com

Bài giảng Y khoa

http://baigiangykhoa.edu.vn/

Tạp chí y học dự phòng

http://www.tapchiyhocduphong.vn/

Tạp chí đông y

http://www.tapchidongy.org/

ACP journal club  (ISSN:1056-8751)

http://www.acpjc.org/

American journal of critical care  (ISSN:1062-3264)

http://ajcc.aacnjournals.org/

BMC blood disorders  (ISSN:1471-2326)

http://www.biomedcentral.com/bmchematol/

Journal of Medical Cases (ISSN :1923-4163 (online))

http://www.journalmc.org/index.php/JMC

Journal of Medical Case Reports

http://www.jmedicalcasereports.com/

Cleveland Clinic journal of medicine  (ISSN: 0891-1150)

http://www.ccjm.org/

Clinical journal of oncology nursing  (ISSN: 1092-1095)

https://cjon.ons.org/

Tạp chí miễn phí của Taylor & Francis

http://www.tandfonline.com/openaccess

Circulation Research

http://circres.ahajournals.org

Journal of Clinical Oncology

http://ascopubs.org/journal/jco/

Implant Dentistry

http://www.implantdent.org

The Endocrinologist

http://www.theendocrinologist.org

Journal of Investigative Medicine

http://www.jinvmed.org

Journal of Occupational and Environmental Medicine

http://www.joem.org

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

http://www.jpgn.org

Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)

http://www.jamia.org

Pediatric Research

http://www.pedresearch.org

Plastic and Reconstructive Surgery

http://www.plasreconsurg.org

Psychosomatic Medicine

http://www.psychosomaticmedicine.org

Journal of Clinical Investigation

http://www.jci.org/

The Medical Journal of Australia

https://www.mja.com.au/

Health Services Research

http://www.hsr.org/

BMC Pediatrics

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/

Epidemiologic Reviews

https://academic.oup.com/aje

Tạp chí Nghiên cứu Y học

http://tapchinghiencuuyhoc.vn/

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

http://ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=1178 

Blood journal

http://www.bloodjournal.org/

Haematologica

http://www.haematologica.org/

The British Society for Haematology

http://www.b-s-h.org.uk/guidelines/

Thalassaemia International Federation

http://www.thalassaemia.org.cy/

The World Federation of Hemophilia

http://www.wfh.org/